Nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy Czarnków

Czarnków Inwestycje Najnowsze Wydarzenia

W dniu 25 stycznia w kancelarii notarialnej został sporządzony akt notarialny umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości, przed notariuszem Panią Katarzyną Wrocławską.

Przedmiotem przekazania jest nieruchomość położona w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, gminie Czarnków, działka 147 położona w Gajewie. Przekazanie nastąpiło pod realizację inwestycji infrastrukturalnej służącej wykonaniu zadań kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Stroną przekazującą jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Poznaniu na rzecz gminy Czarnków. Procedura administracyjna związana z przekazaniem była dość długa, ponieważ wymagała zgody aktualnego dzierżawcy, a także Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W sprawne działania na rzecz przejęcia gruntu zaangażował się Pan Poseł Krzysztof Czarnecki powodując przyspieszenie tego procesu. Planowana inwestycja budowy oczyszczalni ścieków w Gajewie uzyskała wsparcie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD w kwocie Ok. 10 mln złotych, co pozwoli na realizacje dwóch etapów inwestycji.

Wszystkim osobom zaangażowanym w proces przejęcia gruntów serdecznie dziękujemy. Przy podpisaniu aktu notarialnego Pana Posła Krzysztofa Czarneckiego reprezentował Pan Adam Bogrycewicz – Radny Sejmiku Wielkopolskiego.

czarnkowgmina.pl