Nowe oznakowane radiowozy dla Posterunków Policji w Ujściu i Wysokiej

Najnowsze Piła Wydarzenia

UJŚCIE, WYSOKA, Dla policjantów pełniących służbę w Posterunku Policji w Ujściu oraz w Wysokiej trafiły dwa terenowe, oznakowane radiowozy. Pieniądze na zakup samochodów przekazały: Komenda Główna Policji, Powiat Pilski oraz Gmina Ujście i Wysoka. Całkowity koszt pojazdów to kwota blisko 180 tys. zł.

W dniu 25 stycznia br. przed siedzibą Starostwa Powiatowego w Pile odbyła się uroczystość, podczas której dwa nowe radiowozy zostały przekazane dla policjantów. W uroczystości udział wziął Starosta Pilski Pan Eligiusz Komarowski, Wicestarosta Pilski Pan Arkadiusz Kubich, członkowie Zarządu Powiatu Pilskiego, Burmistrz Ujścia Pan Roman Wrotecki, Burmistrz Wysokiej Pan Artur Kłysz oraz były Burmistrz Pan Marek Madej, Komendant Powiatowy Policji w Pile insp. Sebastian Cichocki, Kapelan Ksiądz Antoni Tofil, a także policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile oraz jednostek terenowych.

Dwa nowe radiowozy terenowe marki Opel Mokka trafią do Posterunku Policji w Ujściu oraz Posterunku Policji w Wysokiej. Całkowity koszt tych radiowozów, to kwota blisko 180 tys. złotych. Pojazdy zostały zakupione przez Komendę Główną Policji przy wsparciu Powiatu Pilskiego, Gminy Ujście i Wysoka,

Komendant Powiatowy Policji w Pile insp. Sebastian Cichocki podczas uroczystości serdecznie podziękował samorządom lokalnym za wsparcie finansowe przy zakupie nowych radiowozów, które są niezbędne dla policjantów, szczególnie wtedy, kiedy szybko trzeba dotrzeć na miejsce interwencji, czy zdarzenia drogowego i błyskawicznie udzielić pomocy drugiemu człowiekowi. Partycypacja w kosztach zakupu pojazdów ze strony samorządów lokalnych świadczy o dobrej współpracy z Policją, a także aktywnym włączeniu się w proces zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Piły oraz całego powiatu pilskiego.

Podkom. Żaneta Kowalska