Nowe stawki za wodę i ścieki

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. Od 13 sierpnia zaczną obowiązywać nowe stawki za wodę i ścieki. Oznacza to, że za 1 m³ wody zapłacimy 4 zł i 38 groszy, a ścieków 8 zł i 9 groszy. W pierwszym przypadku cena wzrosła o 16 groszy za 1 m³, a w drugim – 77 groszy.Łącznie za 1 m³ wody i ścieków zapłacimy o 93 grosze więcej niż dotychczas. Można więc przyjąć, że miesięczne wydatki rodziny na ten cel wzrosną średnio od 8 do 10 zł.

Taryfa została ustalona na okres 3 lat, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Poniżej przedstawiamy ceny do roku 2024.

Zobacz wysokość stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz wysokość stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

UM Trzcianka
Fot. Pixabay