Nowe terenowe MITSUBISHI dla chodzieskich strażaków

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, doposażona została w nowy samochód specjalny ratowniczy z napędem terenowym MITSUBISHI.

Specjalny, lekki rozpoznawczo – ratowniczy pojazd typu SLRr na podwoziu Mitsubishi L200, trafił do Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży 14 grudnia.

Przedsięwzięcie pn. „Dostawa samochodu pożarniczego specjalnego lekkiego
rozpoznawczo – ratowniczego typu SLRr dla KP PSP w Chodzieży”, zostało
zrealizowane przez firmę: SZYBICKI Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych.

Dofinansowanie przedsięwzięcia ze strony Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej wyniosło 213 897,00 zł (wartość całego zadania). Zakup sfinansowany został ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Nowy samochód specjalny podwyższył stan wyposażenia sprzętowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Chodzieży, poprawi również  skuteczność i szybkość podejmowanych działań ratowniczo-gaśniczych, szczególnie w  trudno dostępnych miejscach takich jak tereny podmokłe, tereny leśne czy pola uprawne.

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Chodzież.