Nowe władze powiatu

Czarnków Najnowsze Regiony Wydarzenia

Od wyborów samorządowych minęło już trochę czasu. Chociaż ich wyniki były znane już w kwietniu, to dopiero w miniony wtorek poznaliśmy nowe władze powiatu. Na pierwszej sesji VII kadencji Rady Powiatu zostali wybrani: Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu, Starosta i Wicestarosta Czarnkowsko-Trzcianecki oraz Członkowie Zarządu Powiatu.

I sesja Rady Powiatu zwołana została Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Pile II nr 219/2024, a do wyboru przewodniczącego, prowadził ją najstarszy wiekiem radny – Waldemar Pawłowski. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu zwołuje Komisarz Wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady, czyli w tym przypadku na 7 maja. Uroczysta sesja rozpoczęła się od wręczenia przez Karolinę Jaworską – Wyrembek, Przewodniczącą Powiatowej Komisji Wyborczej w Czarnkowie, zaświadczeń o wyborze na radnego. Mieszkańcy powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego wybrali swoich przedstawicieli w wyborach samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia. Aby w pełni sprawować swoje mandaty, radni złożyli ślubowanie. W latach 2024-2029 funkcję radnych będą pełnić: Izabela Bobińska, Grzegorz Bogacz, Bolesław Chwarścianek, Tobiasz Dolny, Marek Helak, Włodzimierz Ignasiński, Irena Jerzyk, Marek Kordek, Ewa Kozłowicz, Feliks Łaszcz, Zbigniew Maćkowiak, Lucyna Nawrot, Waldemar Pawłowski, Zbigniew Piątek, Adam Prankiewicz, Janusz Rajek, Małgorzata Stróżyńska, Szymon Szwed, Marek Tchórzka, Tadeusz Teterus oraz Katarzyna Waśko.

Na sesji zostało wybrane Prezydium Rady Powiatu. W wyniku tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, na Przewodniczącego Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego wybrany został radny Zbigniew Piątek, a Wiceprzewodniczącymi zostali radni: Marek Kordek i Adam Prankiewicz. Następnie przystąpiono do procedury wyboru Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Został nim Grzegorz Bogacz, który w wyniku tajnego głosowania zdobył 15 głosów. W swoim pierwszym wywiadzie jako starosta Grzegorz Bogacz podkreślał na jakich aspektach i dziedzinach chce się skupić w pierwszej kolejności: W wielu zakresach zamierzam kontynuować zadania rozpoczęte przez mojego poprzednika, jednak są też takie obszary, w których zamierzam wprowadzić nowości, a co za tym idzie, nowe rozwiązania. Już niedługo zapoznam z nimi radę. Jednym z priorytetów są sprawy związane z oświatą, gdyż jest to duża odpowiedzialność powiatu. Mamy świadomość demografii, która niestety jest niekorzystna dla oświaty, czyli zmniejszająca się liczba uczniów, którzy będą uczęszczać do naszych szkół ponadpodstawowych. Należy się zastanowić, jak one funkcjonują, jakie kierunki stworzyć, żeby zapewnić im taką liczbę uczniów, aby subwencja pozwalała pokryć w większej części wydatki tych placówek. Obecnie uważam, że największym problemem dla naszego powiatu są szpitale. Mamy bowiem dwa szpitale, a żeby mogły one dobrze funkcjonować, musimy się starać zapewnić odpowiednie środki finansowe, jak również sprawne zarządzanie. Na pewno tym kwestiom będę się z uwagą przyglądał. Stanowisko wicestarosty czarnkowsko – trzcianeckiego objął Tadeusz Teterus, który po głosowaniu zwrócił się do radnych: Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki to wspólnota samorządowa, której płynąca Noteć nie dzieli a łączy. Taka też jest filozofia rady, którą tworzymy i to przez wiele kadencji. Będziemy się starać, aby zauważyć rozwój i potrzeby wszystkich gmin w naszym powiecie. Będziemy dzielić środki odpowiedzialnie, tak, aby mieszkańcy powiatu byli zadowoleni z inwestycji, które powstaną w naszych gminach. Na wniosek starosty Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego będą tworzyć: Izabela Bobińska, Bolesław Chwarścianek oraz Zbigniew Maćkowiak. Poznaliśmy także nazwiska przewodniczących komisji stałych: Komisja Rewizyjna – Katarzyna Waśko, Komisja Budżetowo – Gospodarcza – Lucyna Nawrot, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Irena Jerzyk, Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych – Ewa Kozłowicz, Komisja Rolnictwa, Środowiska, Infrastruktury i Bezpieczeństwa – Marek Helak, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Szymon Szwed.

Klaudia Wieczorek – Starostwo Powiatowe w Czarnkowie