Nowy most na DK 10 pod Piłą już za dwa lata

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Sutostrad podpisała umowę na rozbudowę mostu przez Gwdę w ciągu DK10 w Pile. Planowany termin zakończenia prac to koniec maja 2023 roku.

Mowa o moście w rejonie nieistniejącego już Baru Bieszczadzkiego. Plac budowy – jak informuje Alina Cieślak z poznańskiego oddziału GDDKiA – zostanie przekazany w najbliższych dniach.

-Zadanie w pierwszej kolejności polegać będzie na zaprojektowaniu i uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień dla mostu tymczasowego. Następnie po skompletowaniu dokumentacji projektowej Wykonawca wykona przeprawę tymczasową w celu przełożenia ruchu pojazdów i pieszych na czas robót zasadniczych. Prace budowlane skoncentrują się na rozbiórce starego, istniejącego mostu i budowie nowego. Zaprojektowano obiekt trójprzęsłowy w formie żelbetowej płyty pomostowej zespolonej ze sprężonymi, prefabrykowanymi dźwigarami głównymi typu „T”. Na nowym moście zlokalizowana będzie jezdnia, chodnik oraz ścieżka pieszo – rowerowa – wyjaśnia Cieślak. 
 

Zadania tego podejmie się konsorcjum firm: PBW INŻYNIERIA Jacek Garbacz – Lider Konsorcjum oraz DROMOSTTOR POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.- Partner Konsorcjum. Na jego wykonanie będzie miało 22 miesiące od dnia podpisania umowy, która – dodajmy – opiewa na kwotę 12.162.648 zł brutto. 

Nowy most ma być gotowy w pierwszej połowie 2023 roku.

(Red.)
Fot. GDDKiA Pozań