Będą kolejne remonty

Inwestycje Najnowsze Wydarzenia Złotów
Starosta złotowski Ryszard Goławski, przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Julian Brewka oraz członek Zarządu Powiatu Złotowskiego Wiesław Fidurski dokonali przeglądu części dróg na terenie gmin powiatu złotowskiego.
Cel wizytacji, to poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, a co za tym idzie planowanie kolejnych inwestycji. Rozpatrywana jest budowa chodnika na odcinku przy dawnym „rolniczaku”. O inwestycję wnioskował radny Wiesław Fidurski. Omówiono także możliwości ewentualnej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej przy ul. Młyńskiej w Radawnicy oraz przebudowy ronda na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Łąkie. Poprawie mają ulec pobocza dróg. Drobnych remontów można spodziewać się na wielu odcinkach dróg powiatu złotowskiego.
  • Starostwo Powiatowe w Złotowie, (ab)