O handlu ludźmi w Ekonomiku i nie tylko…

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. 18 października obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. O tym, jak ważne jest to zagadnienie mogli przekonać się uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych, których odwiedził funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Pile.

W ostatnim czasie, podczas prowadzonych zajęć w szkołach średnich policjanci zwracają uwagę na problematykę związaną z handlem ludźmi. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, które może się pojawić m.in. wyjeżdżając za granicę do pracy, podczas wymiany uczelnianej, a nawet szkolnej wycieczki.

W tym tygodniu funkcjonariusz Wydziału Prewencji brał udział w zajęciach uczniów programu Erasmus+, którzy w niedługim czasie wyjadą za granicę. Policjant opowiedział o potencjalnych zagrożeniach, które mogą powstać na podłożu problematyki związanej z handlem ludźmi oraz terroryzmem. Omawiając najważniejsze zasady podczas pobytu w obcym kraju funkcjonariusz wskazał również jak się uchronić i jak postępować w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji.

Zbliżający się Europejski Dzień Walki Przeciwko Handlowi Ludźmi jest doskonałą okazją do szerszego zapoznania się z problemem handlu ludźmi. Więcej informacji na temat przedmiotowego zjawiska można znaleźć na specjalnej stronie: https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi

W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje specjalna infolinia i skrzynka e-mail, dzięki którym każdy, kto ma informacje o przypadkach handlu ludźmi, może skontaktować się z policjantami. Pisząc na adres: handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub dzwoniąc pod numer: +48 664 974 934, można zapobiec ludzkim tragediom. Taka wiadomość lub telefon może uratować komuś życie.

KPP Piła