O zagospodarowaniu przestrzennym i podwyżkach

Biznes Interwencje Inwestycje Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

Odbyło się posiedzenie trzcianeckiej Rady Miejskiej. Przed rozpoczęciem obrad burmistrz Trzcianki Krzysztof W. Jaworski wraz z zastępcą przewodniczącego Rady Witoldem Perskim złożyli podziękowania i wręczyli listy gratulacyjne sportowcom, którzy w ostatnim czasie zdobyli wysokie osiągnięcia. Wyrazy uznania przekazano Jakubowi Stepunowi, Sebastianowi Kęcińskiemu oraz Markowi Kolebukowi.

Po przyjęciu protokołu z 52 sesji, poruszono temat związany z wykorzystaniem akwenów oraz infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną przy trzcianeckich jeziorach. Następnie radni pochylili się nad projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianka na lata 2022-2035 oraz zaciągnięciem kredytu długoterminowego. Radni procedowali również podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Inżynierii Komunalnej spółka z o. o. w Trzciance.

W dalszej części sesji zajęto się projektami uchwał dotyczących m.in. wynagrodzenia i przyznawania dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, zagospodarowaniem przestrzennym gminy Trzcianka w południowej części wsi Siedlisko i północnej części wsi Runowo, odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz ustanowieniem w gminie Trzcianka roku 2023 – Rokiem Rotmistrza Witolda Pileckiego.

W późnych godzinach wieczornych Przewodniczący Rady Pan Robert Matkowski zamknął obrady 53. sesji Rady Miejskiej Trzcianki, dziękując wszystkim za przybycie.

 facebook.com/GminaTrzcianka