Ścieżka dydaktyczna otwarta

Edukacja Inwestycje Kultura Podróże Środowisko Wydarzenia Złotów

ZAKRZEWO Dzięki temu promenada nad jeziorem Proboszczowskim wzbogaciła się o kolejną atrakcję. 

Ścieżka dydaktyczna powstała dzięki dotacji pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Edukacja Ekologiczna. WFOŚiGW w Poznaniu dofinansował przedsięwzięcie w kwocie 33 332,74 zł, zaś wkład własny Gminy Zakrzewo wyniósł 16 027,16 zł.

Gmina Zakrzewo konsekwentnie realizuje działania, które mają na celu poprawę stanu środowiska, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewnienie skutecznych mechanizmów, których celem jest ochrona środowiska przed niszczeniem. Projekt, na który uzyskano dofinansowanie, jest jednym z takich przedsięwzięć.

Wybudowana ścieżka dydaktyczna składa się z kilku tablic o tematyce związanej z nieodnawialnymi i odnawialnymi źródłami energii. Z zamontowanych tablic dowiadujemy się również o źródłach i sposobach zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza. Zamontowana stacja meteorologiczna umożliwia samodzielne sprawdzenie pogody.

Z kolei zamontowane gry dydaktyczne w przyjemny i ciekawy sposób pozwalają poznać EKOznaki, zasady segregacji odpadów, odgłosy ptaków oraz właściwości akustyczne drewna.

Dzięki temu promenada nad jeziorem Proboszczowskim wzbogaciła się o kolejną atrakcję. Zachęcamy do korzystania z pięknej pogody i odwiedzenia tego miejsca przy okazji jesiennego spaceru!

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Zakrzewo Marek Buława wraz z Przewodniczącym

Rady Gminy Zakrzewo Krzysztofem Doroszukiem, radnymi Dorotą Kowalczyk, Renatą Barabasz, Wojciechem Banachem oraz sołtysem Janem Wojciechowskim. Udział brał też oddelegowany przedstawiciel najmłodszego pokolenia – przedszkolak.

facebook.com/gminaZakrzewo