Obchody Jubileuszu 10-lecia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży

Chodzież Edukacja Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Rok szkolny 2021/2022 jest dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży rokiem szczególnym. Mija właśnie 10. rocznica utworzenia placówki, która doskonale wpisała się w potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Planując obchody Roku Jubileuszowego pragniemy podkreślić nasz dorobek, a jednocześnie podziękować Rodzicom, Wychowankom i środowisku naszego powiatu za życzliwą współpracę. Mobilizując naszych podopiecznych do udziału w promowanych zadaniach edukacyjno-wychowawczych budujemy jednocześnie atmosferę wspólnoty naszego ośrodkowego środowiska. Ponadto modelujemy wzorce wychowawcze utożsamiając się z misją pedagogiczną naszego patrona, panią profesor Marią Grzegorzewską.

Posadzenie dębu (we wrześniu br.) zainicjowało oficjalne otwarcie Roku Jubileuszowego. W konkursie wyłoniono imię dla drzewa, które brzmi „Dąb Zielonek” a pomysłodawca imienia otrzymał drobny upominek.

Rok Jubileuszowy sprzyja refleksji, daje możliwość podsumowań, generuje szereg zabarwionych emocjonalnie wspomnień. Stąd październikowy konkurs literacki skierowany do naszych wychowanków zatytułowany: „Magia życzliwości”. Podopieczni poproszeni są o osobistą wypowiedz/refleksję (w dowolnej formie) na temat życzliwości, sugerując się słowami naszego patrona.

„Życzliwość rodzi życzliwość

Przyjaźń rodzi przyjaźń”

Kolejne zadania związane z Rokiem Jubileuszowym odbędą się w późniejszym terminie.

Łukasz Pisarek