“Odpal i zapomnij” – Terytorialsi strzelali z ppk. JAVELIN

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej po raz trzeci w historii kraju zorganizowało strzelanie z przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN. Bojowe strzelanie było ostatnim elementem realizowanego, we współpracy z instruktorami Gwardii Narodowej Stanu Illinois kursu operatorów ppk. Javelin. W dwóch edycjach szkolenia udział wzięło około 140 Terytorialsów z różnych Brygad OT. Wśród nich byli również żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Końcowe strzelanie przeprowadzono w kooperacji z 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną.

Współpraca z żołnierzami Gwardii Narodowej Stanu Illinois rozpoczęła się jeszcze przed formalnym utworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej (jesienią 2016 roku). Jej podstawą był program współpracy pod nazwą „State Partnership Program”, którego głównym zadaniem było doskonalenie kompetencji szkoleniowych oraz pozyskiwanie zdolności operacyjnych dla WOT.
Agresja rosyjska na Ukrainę znacząco zwiększyła intensywność szkolenia, a także nadała priorytet trzem głównym obszarom zdolności: przeciwpancernych, snajperskich i medycyny pola walki. Pierwszy projekt zrealizowany został w ubiegłym roku, a udział w nim wzięło niemalże 800 żołnierzy WOT z całego kraju. Obecnie prowadzimy drugą fazę tego projektu – powiedział gen. bryg. Maciej Klisz Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.
Do końca lipca w przygotowanych na ten rok kursach snajperów, operatorów ppk. JAVELIN oraz medycyny pola walki (Combat Medic) udział weźmie ponad 500 Terytorialsów z wszystkich brygad OT. Finałem realizacji dotychczasowej współpracy będzie oficjalne podpisanie porozumienia pomiędzy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, a ich amerykańskim odpowiednikiem – 129 Regional Training Institute w Springfield. Umowa ta pozwoli na utworzenie nowych kursów, a także większą intensyfikację obecnie realizowanych szkoleń.
Ubiegłoroczne kursy odbywały się nie tylko w formule szkoleniowej, ale także i zapoznawczej. Przybyli do nas amerykańscy instruktorzy którzy poza realizacją zajęć skupili się także na poznaniu umiejętności i ocenie posiadanej wiedzy przez polskich żołnierzy. Tym samym wyciągnięte z tych szkoleń wnioski pozwoliły na zwiększenie poziomu i intensywności obecnie realizowanych zajęć, czego efektem były przeprowadzone zaawansowane strzelania w czasie kursu snajperów czy obecne odbywane strzelanie z wyrzutni ppk. JAVELIN. – dodał płk Edward Chyła Komendant Centrum Szkolenia WOT w Toruniu.
JAVELIN to przeciwpancerny pocisk kierowany amerykańskiej produkcji typu „odpal i zapomnij”. Pocisk naprowadzany jest za pomocą własnej głowicy termowizyjnej. Wojska Obrony Terytorialnej wykorzystują pocisk w wersji FGM-148F, który umożliwia rażenie celów opancerzonych na odległości ponad 4 kilometrów. Wyrzutnia CLU (Command Launch Unit) obsługiwana jest przez zespół dwóch żołnierzy. Obecne (20. czerwca 2023 r.) strzelanie z ppk. Javelin jest trzecim strzelaniem w kraju, a także pierwszym realizowanym w ramach kursów prowadzonych we współpracy z instruktorami Gwardii Narodowej Stanu Illinois.
Tym razem szkolenie teoretyczne z amerykańskimi instruktorami odbywało się w 125 batalionie lekkiej piechoty w Lesznie.
Żołnierze uczestniczący w tym przedsięwzięciu musieli sprostać nie lada wyzwaniu. Merytoryczne i praktyczne umiejętności, musieliśmy przyswoić w ciągu 4 dni. Zakres wiedzy do nauki był duży i bez samozaparcia i chęci poznania nowego rodzaju uzbrojenia, nie osiągnęlibyśmy sukcesu. Nieoceniona w tym względzie była wiedza instruktorów, którą w sposób zrozumiały i przejrzysty potrafili przekazać kursantom. Najwięcej trudności przysparzały, a zarazem największym zainteresowaniem cieszyły się ćwiczenia z użyciem symulatorów ppk. Javelin. Nie były to monotonne powtarzające się symulacje. Instruktorzy prezentowali różne scenariusze sprawdzające opanowanie wiedzy teoretycznej oraz działanie szkolonego w różnych warunkach, zbliżonych do tych spotykanych w rzeczywistości. Wartością dodaną była możliwość nauki od instruktorów z USA, którzy używali tego typu uzbrojenia w warunkach bojowych. Znają doskonale sprzęt, na którym pracujemy oraz jego potencjał. Obsługa wyrzutni ppk. JAVELIN jest niewątpliwie wyzwaniem. Wymaga od nas pełni skupienia i koncentracji. Naprawdę cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym kursie – podsumował operator ppk. z 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

foto: DWOT
12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej
„Zawsze gotowi, zawsze blisko!”