Odznaczenie dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile

Najnowsze Piła Wydarzenia Zdrowie
Każdy z nas, albo przez osobiste doświadczenia, albo doświadczenia osób bliskich ma powody, by powiedzieć ̨̨ pielęgniarkom i położnym.
W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, z upoważnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego dokonałem odznaczenia ̨ ̨ ł̇ ̨ ̨ ̨ ł ́ , o którą wnioskowałem właśnie dla pielęgniarek i położnych Ziemi Pilskiej
Nadanie tej odznaki jest wyrazem uznania dla całego dorobku, jaki osiągnął w okresie minionych 30 lat ten właśnie samorząd zawodowy.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile bardzo pięknie przysłużyła się społeczności Województwa Wielkopolskiego.
Izba wzorowo realizowała zadania statutowe określone w ustawie, bardzo mocno angażowała się w rozwój i doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych, współpracowała z samorządami oraz uczelniami wyższymi, prowadziła także kampanie profilaktyczne i społeczne. Liczne sukcesy można było osiągać poprzez sprawnie działające ciała statutowe Izby.
To dla mnie zaszczyt, że reprezentując społeczność Województwa Wielkopolskiego, a zwłaszcza mieszkańców północnej Wielkopolski było mi dane zainicjować i podjąć działania formalne, które kończy to odznaczenie.
Za współpracę dziękuję Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Sekretarzowi Województwa Wielkopolskiego i pracownikom Urzędu Marszałkowskiego WW, z którymi byłem w kontakcie.