Ogień w Jastrowiu koło szkoły.

Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. Koło godziny 12 Komenda Państwowej Straży Pożarnej z Jastrowia usilnie walczyła z ogniem, który pochłonął trawy wzdłuż torów. W pobliżu znajduje się szkoła podstawowa. Na szczęście NIKOMU nic się nie stało. PAMIĘTAJMY ! Obszary wysuszonej roślinności sprawiają, że w tym okresie okresy wegetacji stanowią doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr, niestety.

( Red. )