Ogłoszenie „Roku Ekologii i Energii odnawialnej” podczas sesji Młodzieowej Rady Gminy Trzcianka.

Edukacja Polityka Trzcianka Wydarzenia
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki odbyło się II posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Trzcianka.Tego dnia w porządku obrad znalazły się m.in. podjęcie stanowiska w sprawie ogłoszenia roku 2022 rokiem „Ekologii i Energi Odnawialnej” oraz współpraca ze stowarzyszeniem Młodzi Demokraci Trzcianka.
W tej kwestii głos zabrali również przedstawiciel Młodych Demokratów Igor Maliński oraz burmistrz Krzysztof W. Jaworski.
Młodzi radni dyskutowali i wymieniali się pomysłami na nadchodzące wydarzenia ekologiczne oraz debatowali nad planem pracy rady na nadchodzący rok. Na wniosek przewodniczącej, Inez Malińskiej, do porządku obrad wprowadzono również punkt dotyczący pomocy koleżeńskiej i organizacji zajęć integracyjnych w szkołach dla dzieci i młodzieży przybyłej z Ukrainy do Trzcianki oraz o sposobach wsparcia kolegów z Ukrainy. Podczas posiedzenia oficjalnie ogłoszono rok 2022 w Trzciance „Rokiem Ekologii i Energii Odnawialnej”. Ponadto, podpisany został list intencyjny dotyczący realizacji działań pod powyższym hasłem przez Młodzieżową Radę
Gminy Trzcianka, Młodych Demokratów Trzcianka oraz Miasto i Gmina Trzcianka. „Rok Ekologii i Energii Odnawialne” będzie obfitował w szereg wydarzeń, konkursów i inicjatyw planowanych przez m.in. Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Trzcianki, trzcianeckie sołectwa, firmę Kombud Sp. z o.o., Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny, lokalne stowarzyszenia oraz przez trzcianecką młodzież. O pierwszych eko-wydarzeniach powiadomimy już wkrótce.
  • Miasto i Gmina Trzcianka