Oświadczenie w sprawie losów Domu Polskiego

Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW. W związku z pojawiającymi się w obiegu publicznym nieścisłymi i fałszywymi informacjami dotyczącymi losów Domu Polskiego, Burmistrz Miasta Złotowa oświadcza, że został opublikowany drugi pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Domańskiego 5 zwanego Domem Polskim. Przetarg ma doprowadzić do wyłonienia nowego Najemcy, który znacząco podniesie atrakcyjność tego niezwykle wartościowego dla Złotowa budynku.

Potencjalni Najemcy są bowiem zobowiązani do przedstawienia w ramach przetargu opisu planowanej działalności w obiekcie, a wszelkie zakładane przez nich aktywności podejmowane na rzecz promocji marki Złotowa – Wielkopolskich Zdrojów będą dodatkowo punktowane (takie jak m.in. działania kulturalne w obiekcie, działania promujące produkty regionalne, udzielanie bonusów w ramach Złotowskiej Karty Turysty). Tym samym Burmistrz Miasta Złotowa liczy na to, że nowy Najemca lokalu przyczyni się do rozwoju i podniesienia atrakcyjności Domu Polskiego oraz swoją działalnością znakomicie wpisze się w przedsięwzięcia wykorzystujące i promujące potencjał turystyczny Złotowa.

Dotychczasowy Najemca Domu Polskiego mierzył się z trudnościami finansowymi, które skutkowały wielokrotnymi opóźnieniami przy regulowaniu opłat najmu, jak również niewystarczającym wykorzystaniem potencjału tego niezwykle atrakcyjnego miejsca. Burmistrz wielokrotnie wychodził naprzeciw trudnej sytuacji ekonomicznej dotychczasowych Najemców i udzielał im wsparcia, m.in. poprzez czterokrotne umorzenie Najemcom podatku od nieruchomości (w 2014, 2015, 2017 i 2020 r.) na łączną kwotę 8914 zł, jak również obniżenie czynszu za najem lokalu o 90% za okres od 20.03.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz o 50% za okres od 01.02.2021 do 30.06.2021r. Mimo to, obiekt prowadzony przez dotychczasowych Najemców nie spełniał wysokich standardów w poziomie oferowanych usług, jakie oczekiwane byłyby od tak reprezentacyjnego dla Złotowa miejsca.

Burmistrz Miasta Złotowa jest przekonany, że nowy Najemca lokalu włoży więcej wysiłku w podniesienie atrakcyjności Domu Polskiego i jego otoczenia oraz stworzy w tym miejscu piękną i wyjątkową wizytówkę Złotowa, która będzie budzić dumę mieszkańców i przyciągać do naszego miasta nowych turystów.

Aleksandra Mołdrzyk
UM Złotów