Oświadczenie w sprawie strzelnicy

Najnowsze Piła Wydarzenia

Szanowni Państwo,

W sprawie funkcjonowania pilskiej strzelnicy trwają rozmowy z różnymi środowiskami. Istotną kwestią braną pod uwagę  jest zapewnienie odpowiedniego wyszkolenia formacji mundurowych i w tym zakresie staramy się pomóc służbom państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców. Piły w szczególności.

Żadna decyzja w tym zakresie ostatecznie nie zapadła. Brane są pod uwagę aspekty społeczne, prawne i ekonomiczne. Szczególnie,  że każdego roku utrzymanie obiektu, pilskich  podatników kosztuje ok 500 000 złotych, (które mogły by być przeznaczone np. na sport dzieci i młodzieży).

Przeciętnie miesięcznie ze strzelnicy na zasadzie wielokrotności korzysta zaledwie ok.100 osób, a lwia część osób strzelających nie mieszka i nie płaci podatków w Pile.

Ewentualne zasady nowej koegzystencji stanowić będą przedmiot rozmów i negocjacji (pomiędzy zainteresowanymi stronami).

Dorota Semenov
Starszy specjalista ds. polityki informacyjnej
 Biuro Prezydenta
 Fot. R. Napierała