Otwarcie Dziennego Domu Seniora w Róży Wielkiej

Najnowsze Piła Wydarzenia

RÓŻA WIELKA. Osoby starsze, samotne i niepełnosprawne z terenu gminy Szydłowo mają już miejsce, w którym mogą się spotykać, spędzać ciekawie czas, a także się rehabilitować. W Róży Wielkiej otwarto dla nich pierwszy w gminie Dzienny Dom Seniora.  

To kolejne takie miejsce otwarte w ramach dużego projektu senioralnego wartego ponad 3,3 mln zł, którego liderem jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Powiatem Pilskim. Projekt realizowany jest z wieloma partnerami, między innymi z gminą Szydłowo i działającym tu Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

– Wiosną otwieraliśmy w Pile Powiatowy Klub Pogodnego Seniora, teraz mam przyjemność uczestniczyć w otwarciu podobnej placówki w Róży Wielkiej. Jako Powiat Pilski dbamy oto, by osoby starsze, często z niepełnosprawnościami miały godną jesień życia, by spędzały czas w komfortowych warunkach i mogły liczyć na pomoc specjalistów. Jesteście dziadkami, babciami, skarbnicą wiedzy i życiowego doświadczenia.Miarą człowieczeństwa jest to, jak traktuje się osoby starsze. To miejsce jest dla Was stworzone ? powiedział podczas otwarcia Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.

W Dziennym Domu Seniora w Róży Wielkiej, podobnie jak w Pile,  do dyspozycji uczestników jest komfortowe pomieszczenie przeznaczone do spotkań towarzyskich, w których mogą miło spędzić czas oraz wysłuchać ciekawych wykładów specjalistów i lekarzy o tematyce zdrowotnej, czy żywieniowej. Jest m.in. sala wyposażona w urządzenia do ćwiczeń i rehabilitacji, jest kuchnia, są sanitariaty, wszystko przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Seniorzy mogą korzystać ze sprzętu RTF i dwóch komputerów. Program zajęć przewiduje również ciekawe warsztaty, w tym kulinarne oraz wycieczki.

– To placówka, która zapewni seniorom nie tylko rozrywkę, ale także profesjonalną opiekę. Tym różni się od wielu innych klubów seniora. Założeniem projektu, który PCPR i Powiat Pilski realizuje z licznymi parterami jest przede wszystkim udzielenie wsparcia osobom starszym, niesamodzielnym i niepełnosprawnym oraz ich aktywizacja ? dodał Przemysław Pochylski, członek Zarządu Powiatu w Pile.

Placówka będzie czynna przez cały tydzień. Uczestnikami są mieszkańcy całej gminy Szydłowo.
– To pierwszy dzienny dom seniora w naszej gminie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się otworzyć tę placówkę. Jego uczestnikami będzie 25 osób, ale przebywać w nim będą rotacyjnie. Ważne, że wszystkim możemy zapewnić darmowy transport, ponieważ gmina Szydłowo jest bardzo rozległa ? podsumowała Elżbieta Danielska-Konopacka, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie, a jednocześnie kierownik Dziennego Domu Seniora w Róży Wielkiej.

***
Projekt pn. ?Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego? jest realizowany dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, które Powiat Pilski pozyskał w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 3 mln 143 tysiące złotych. Realizowany jest przez Powiat Pilski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile oraz partnerów: Gminę Szydłowo/GOPS, Miasto i Gminę Wysoka/MGOPS, Fundację Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2, A-Kwadrat Klaudia Kaczmarek.

Powiat Pilski