Otwarto drogę w Rudce

Inwestycje Najnowsze Trzcianka Wydarzenia
RUDKA. W środę, 22 grudnia br., w związku z otwarciem drogi w Rudce, do Trzcianki przyjechał Krzysztof Paszyk – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Jarosław Maciejewski – przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a także Jerzy Kado – wieloletni radny Sejmiku Wojewódzkiego.
Wizyta w naszym mieście rozpoczęła się konferencją prasową w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Następnie udano się do Rudki, aby dokonać otwarcia drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudce, na budowę której gmina Trzcianka otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 113.500 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 352.887 zł.
Kolejnym etapem była wizytacja, będącego na ukończeniu, Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rychliku. Całkowita wartość tego projektu wynosi 1.064.000,69 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 735.285,00 zł. Wspólnie dokonano także symbolicznego zasadzenia drzewa.
UM Trzcianka