Policjanci pilnują bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach

Najnowsze Wałcz Wydarzenia
WAŁCZ. Policjanci wałeckiej komendy w czasie codziennej służby kontrolują zamarznięte akweny, a przy okazji profilaktycznie starają się oddziaływać na ludzką wyobraźnię.
Wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne może zakończyć się tragicznie. Policjanci z jednostki Policji w Wałczu z chwilą spadku temperatur powietrza kontrolują jeziora położone na terenie powiatu. Niedawno, bo wczoraj otrzymali zgłoszenie, o tym, że po zamarzniętej linii brzegowej jeziora chodzą dzieci, które rozbijają lód.
Zamarznięte stawy, jeziora czy rzeki bywają pokusą szczególnie dla dzieci i młodzieży. Korzystanie przez dzieci z uroków zimy, bez opieki dorosłych może zakończyć się tragicznie. Policjanci przypominają, że każde wejście na zamarznięty zbiornik wodny jest ryzykowne. Lód ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku.
Sprawdźmy, czy w razie potrzeby nasze dzieci będą umiały wezwać pomoc. Uczulmy dzieci na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zabawa na zamarzniętych rzekach i jeziorach.
Gdy lód się załamie, należy pamiętać, aby:
– zachować spokój,
– unikać gwałtownych ruchów,
– za wszelką cenę starać się nie wpłynąć pod lód,
– rozłożyć szeroko ręce, aby zwiększyć kontakt z pokrywą lodową,
– starać się wydostać z wody, ostrożnie podciągając się na rękach,
– w lodowatej wodzie człowiek może przebywać jedynie kilka minut, dłuższa kąpiel grozi
nadmiernym wychłodzeniem,
– po wydostaniu się na powierzchnię lodu, należy poruszać się w kierunku brzegu w pozycji leżącej,
w celu zmniejszenia nacisku na lód,
– starać się wezwać pomoc.
Użyj przedmiotów, które mogą pomóc przy wyciągnięciu osoby z wody: szalik, długa gałąź, sanki
itp. Nie biegnij w kierunku osoby, która wpadła do wody. Spokojnie podejdź i połóż się na lodzie.
Po wyciągnięciu osoby z wody udziel pierwszej pomocy i niezwłocznie wezwij pogotowie
ratunkowe.
Asp. Beata Budzyń
KPP Wałcz