PAMIĘĆ O ZMARŁYCH STRAŻAKACH

Chodzież Inwestycje Na sygnale Najnowsze Wydarzenia
Tradycyjnie na początku listopada wspominamy zmarłych strażaków zawodowców, druhów oraz pracowników cywilnych. 2 listopada  w Dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży mł. bryg. Adam Grunwald oraz Z – ca bryg. Leszek Naranowicz i starszy specjalista kpt. Jakub Nowak, złożyli znicze w hołdzie zmarłym strażakom, którzy odeszli na „wieczną służbę”.
Znicze zostały złożone na grobie śp. Eugeniusza Kiszyckiego byłego Powiatowego Komendanta Straży Pożarnych w Chodzieży i Ko
mendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Pile oraz pod tablicą pamiątkową „W Hołdzi e Strażakom Ziemi Chodzieskiej”.
Opracowanie: bryg. Leszek Naranowicz.
Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Sworowski.