Pamiętaj o obowiązku odśnieżania – także samochodu

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Trzcianka Wałcz Wydarzenia Złotów

W związku z opadami śniegu oraz minusowymi temperaturami powietrza na zewnątrz, Policja przypomina o obowiązku odśnieżania, ciążącym na właścicielach, administratorach oraz zarządcach budynków. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi wysoka grzywna.

Z pozoru niewinnie wyglądający śnieg może stanowić bardzo duże zagrożenie, zarówno ten zalegający na drogach i chodnikach, jak i na dachach budynków. Jeszcze większe niebezpieczeństwo stanowi błoto pośniegowe lub zbity, zmrożony śnieg.

Policjanci przypominają, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, lub części drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Wyjątek, w którym właściciel nie jest zobowiązany do jego uprzątnięcia stanowi chodnik, gdzie dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie dla pojazdów samochodowych.

Niedopełnienie tych obowiązków jest zagrożone karami. Mówi o tym nie tylko ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (kara grzywny) czy prawo budowlane (kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności), ale także kodeks wykroczeń. Zgodnie z art. 117 kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

Dodatkowo osoba, na której ciążą te obowiązki może ponieść też odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe w obrębie swojej nieruchomości.

Śnieg należy uprzątnąć w całości także z samochodu, którym chcemy ruszyć w drogę. Prawo o ruchu drogowym (art. 66 ust.1 pkt 1 i 5) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Używanie pojazdu w ruchu ma również zapewniać dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowanie, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu.

Zaśnieżone szyby znacznie ograniczają widoczność, uniemożliwiając w ten sposób realną ocenę sytuacji na drodze, a zalegający na dachu śnieg w każdej chwili może zsunąć się na przednią szybę. Chodzi nie tylko o to, żeby samemu widzieć, ale by być widocznym i nie prószyć śniegiem na innych. Przy odśnieżaniu samochodu należy pamiętać o tablicy rejestracyjnej. Klosze przednich i tylnych świateł również powinny być czyste. Za nieodśnieżony samochód grozi mandat karny od 20 do 500 złotych.

Asp. Karolina Górzna-Kustra
KPP Czarnków