Panie Romanie, dziękujemy!

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Roman Chwaliszewski, kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile, po 50. latach pracy odszedł na emeryturę.  Członkowie Zarządu Powiatu w Pile podziękowali Romanowi Chwaliszewskiemu za długoletnią, pełną oddania twórczą pracę.

Dziękujemy Panu za wkład w dokumentowanie i upowszechnianie regionalnej historii nie tylko powiatu pilskiego, ale również byłego województwa pilskiego. Jest Pan autorem wielu monografii, dzięki którym możemy poznać  wcześniej nieznaną historię wielu miejscowości i ich mieszkańców – mówiłEligiusz Komarowski, Starosta Pilski.

Roman Chwaliszewski to historyk z wykształcenia, regionalista i prawdziwy pasjonat.

-Praca była dla mnie przyjemnością. Po prostu uwielbiam sięgać po teksty źródłowe, do archiwów i je opracowywać. Nudzić na emeryturze na pewno się nie będę. Pracuję na przykład nad monografiami wsi Czajcze, Gromadna 
i Pobórki Wielkiej na 600-lecie tych miejscowości ? podkreśla Roman Chwaliszewski.

Jest też członkiem licznych komitetów, na przykład Koła nr 9 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i członkiem honorowym Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska. Jest współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Miasta Piły. Za swoją pracę zawodową został uhonorowany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową ?Zasłużony dla Kultury  Polskiej? czy odznaką za Zasługi dla województwa wielkopolskiego?. Otrzymał również Złotą Odznakę za Opiekę nad Zabytkami. Został także nagrodzony tytułem Ambasador Powiatu Pilskiego i uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem “Dobosz Powstania Wielkopolskiego”.

Roman Chwaliszewski podjął pracę w 1968 roku w szkole podstawowej
w Wyrzysku, jako nauczyciel historii. Po 10 latach trafił już do Muzeum Okręgowego w Pile. W 1990 roku został Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Pile. Po likwidacji województwa pilskiego pełnił stanowisko kierownika pilskiej delegatury, choć instytucja ta wielokrotnie zmieniała swoją nazwę.

 

 powiat.pila.pl