Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ? Uczelnia blisko Ciebie!

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

PWSZ w Wałczu powstała w 2004 r. i jest jednym z prężnie rozwijających się ośrodków edukacyjnych w regionie. Uczelnia zapewnia studentom kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich i inżynierskich), studiach II stopnia (magisterskich), oraz na studiach podyplomowych. Oferta kształcenia obejmuje obszary wchodzące w zakres nauk społeczno-ekonomicznych, technicznych, humanistycznych i o kulturze fizycznej. Szeroka oferta edukacyjna stwarza również duże możliwości wyboru studiów zgodnie z profilem zainteresowań i pasji oraz takiego pokierowania swoim wykształceniem, aby być konkurencyjnym na trudnym rynku pracy. PWSZ w Wałczu kształci i doskonali studentów, słuchaczy i uczestników innych form kształcenia, w celu uzyskania wysoko kwalifikowanych kadr profesjonalistów o uznanych w środowisku pracodawców kwalifikacjach. Uczelnia jest gwarantem jakości kształcenia, a swoim studentom oferuje szeroki zakres możliwości rozwijania zainteresowań, wspiera studenckie inicjatywy, rozrywkę, akademickie rywalizacje sportowe oraz wspomaga budowę ścieżek kariery zawodowej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu oferuje chętnym studentom także system studiów umożliwiających łączenie nauki i pracy zarobkowej. Realizowane jest to w ramach indywidualnej organizacji studiów. Co roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego regionu. W roku akademickim 2021/2022, po uzyskaniu pozytywnej opinii MEiN, Uczelnia planuje otworzyć aż 3 nowe kierunki: studia I stopnia licencjackie na kierunku Terapia Zaj ę ciowa, studia I stopnia in ż ynierskie na kierunku In ż ynieria Przemysłu 4.0 oraz studia II stopnia magisterskie na kierunku Wychowanie Fizyczne Pozostałe kierunki oferowane w roku akademickim 2021/2022 to studia I stopnia licencjackie: Administracja, Finanse i Rachunkowość, Bezpieczeństwo, Zarządzanie Pedagogika i Wychowanie Fizyczne; studia I stopnia inżynierskie: Informatyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz studia II stopnia magisterskie: Pedagogika i Zarządzanie. Pełna oferta edukacyjna dostępna jest na https://pwsz.eu/oferta-edukacyjna/ Zapraszamy!

PWSZ Wałcz