Poseł spotkał się z komendantem

Czarnków Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

CZARNKÓW. Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie odbyło się spotkanie insp. Piotra Ryżka Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie z Krzysztofem Czarneckim, Posłem na Sejm RP. Wizyta ta była również okazją do podsumowania wieloletniej współpracy.

Okoliczności spotkania sprzyjały rozmowie na temat bezpieczeństwa w powiecie czarnkowsko ? trzcianeckim oraz były dobrą sposobnością do omówienia przyszłościowych planów inwestycyjnych oraz remontowych. 

Komendant szczególnie podziękował posłowi Krzysztofowi Czarneckiemu za inicjatywę, w wyniku której na wniosek Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego pozyskano fundusze w wysokości 500 000 złotych. Środki te zostaną przeznaczone na budowę wieży telekomunikacyjnej na potrzeby łączności radiowej Policji w powiecie oraz dalszą modernizację budynku Komisariatu Policji w Trzciance.

Insp. Piotr Ryżek podkreślił, że bardzo ceni sobie tę współpracę oraz wyraził przekonanie, że przyszłość pozwoli na realizację jeszcze wielu wspólnych zamierzeń nie tylko na rzecz poprawy komfortu służby policjantów ale w szczególności poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej WP KPP w Czarnkowie