Paweł Wiszniewski Wielkopolskim Lekarzem z Sercem 2019

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

POZNAŃ. Dr n. med. Paweł Wiszniewski został “Wielkopolskim lekarzem z sercem”. Dzisiaj w Teatrze Wielkim w Poznaniu uhonorowano go za działalność charytatywną, w tym za zainicjowanie i powołanie do życia pierwszego w Pile stacjonarnego hospicjum.

5 października nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników czwartej edycji Konkursu Wielkopolski Lekarz z Sercem im. dr. Kazimierza Hołogi. Wielkopolskim Lekarzem z Sercem został Paweł Wiszniewski. Przyznano również trzy wyróżnienia. Otrzymali je Maria Izabela Pobojewska, Anna Ptasik oraz Wiesław Wawrzyniak. Brawa biła półtysięczna publiczność wśród której dominowali wielkopolscy lekarze i lekarze dentyści.

Patronem konkursu jest Kazimierz Hołoga, wywodzący się z Wielkopolski niezwykły lekarz z powołania, społecznik i filantrop, który w drugiej połowie XX wieku realizował i wcielał w życie ideały lekarza, bez reszty oddanego pacjentom.

? Kazimierz Hołoga był człowiekiem, o którym mówiło się, że kiedy idzie na wizytę do osób, które są biedne to nie dość, że nie bierze od nich pieniędzy na wizytę to jeszcze sam dokłada im na życie. Na jego nagrobku napisano słowa, że przez życie przeszedł czyniąc dobro. I to dobro widać także w jego oczach, na jego portrecie. Chciałem, abyście Państwo spojrzeli na wszystkie osoby nominowane w Konkursie przez oczy Pana Doktora Hołogi ? mówił Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Artur de Rosier jeszcze przed ogłoszeniem wyników Konkursu.

Laureaci Konkursu to osoby, które poprzez swoją postawę życiową oraz działalność pozazawodową niosą pomoc ludziom chorym i potrzebującym pomocy w kraju i za granicą. Osoby, które wyróżniają się w środowisku wyjątkową aktywnością o charakterze prospołecznym i charytatywnym. Stanowią wzór, inspirują do działania, promują wartości etyczne oraz prezentują postawę godną naśladowania.

Wielkopolski Lekarz z Sercem 2019 Paweł Wiszniewski to doktor nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, specjalista medycyny paliatywnej. Ponad 20 lat związany zawodowo ze Szpitalem Specjalistycznym w Pile, twórca dwóch pododdziałów ? chemioterapii i hematologii. Twórca Hospicjum Domowego w Pile i Poradni Opieki Domowej. Inicjator powołania w Pile Hospicjum Stacjonarnego.

Laureaci, oprócz statuetki, otrzymali czek charytatywny ? Wielkopolski Lekarz z Sercem 2019 na kwotę 10 tys. zł, a wyróżnieni na kwotę 2 tys. zł. Paweł Wiszniewski zadeklarował, że czek zamierza przekazać na utrzymanie Hospicjum w Pile oraz Towarzystwo Pomocy Chorym.

Ogłoszenie wyników odbyło się w Teatrze Wielkim w Poznaniu podczas Gali Konkursu Wielkopolski Lekarz z Sercem, na której w roli gospodarzy wystąpili Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Artur de Rosier oraz Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska.

Tekst. WIL

 Fot. P. Wiszniewski (FB)