Perły Samorządu 2022 – wyróżnienie dla Powiatu Pilskiego

Biznes Inwestycje Najnowsze Piła Polityka Wydarzenia
Podczas kongresu Perły Samorządu w Gdyni, Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile otrzymał wyróżnienie za działania proekologiczne i budowanie marki Ekopowiat.
Wyróżnienie odebrał Arkadiusz Kubich – Wicestarosta Pilski: To bardzo satysfakcjonujące, że doceniono nasze działania na rzecz ochrony środowiska, przed wszystkim zwrócenie uwagi na najważniejsze wyzwania ekologiczne, takie jak: ochrona powietrza, wód i powierzchni ziemi, bioróżnorodność, zapobieganie zmianom klimatu, gospodarkę o obiegu zamkniętym, życie “zero waste”.
Doceniono także połączenie społecznej kampanii ekologicznej z kampanią promującą aktywny i zdrowy styl życia, które skierowane są do wszystkich mieszkańców gmin powiatu pilskiego – od juniora do seniora.
Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile od 2018 roku prowadzi szerokie działania edukacyjne i promocyjne na rzecz ochrony środowiska, realizując projekty Eko-Edukacji w Powiecie Pilskim (obecnie II etap).
Łączna wartość obu projektów wynosi 3,4 mln zł, w tym 2,5 mln zł to wkład unijnych funduszy.
Więcej o naszych działaniach proekologicznych na stronie: https://www.powiat.pila.pl/…/5139,perly-samorzadu…