Piła wspiera pobieranie osocza od ozdrowieńców. PORADNIK DLA POTENCJALNYCH DAWCÓW

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Podawanie chorym osocza ozdrowieńców zakażonych koronawirusem, jest w tej chwili jedną z kluczowych metod leczenia, zwłaszcza chorych w najcięższym stanie ? mówi specjalistka chorób wewnętrznych i hematologii Elżbieta Czechowska. Dlatego wspólnie z Kliniką Ars Medical, miasto Piła rozpoczyna akcję pomocy w oddawaniu osocza przez osoby, które wyzdrowiały z zakażenia koronawirusem.

? Osocze ozdrowieńców jest lekiem zarówno cennym, jak i bardzo deficytowym. Powodem takiej sytuacji są między innymi trudności, jakie napotykają ozdrowieńcy, choćby w dotarciu do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Chodzi o separatory, jakie mają wojewódzkie centra krwiodawstwa, dzięki którym z pobranego od jednego dawcy osocza, będzie mogło skorzystać 2, 3, a nawet 4 biorców ? tłumaczy Elżbieta Czechowska, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii.

Klinika Ars Medical przeprowadzi wstępną kwalifikację potencjalnych dawców i przekaże dane ochotników do Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Lekarz RCKiK, zadzwoni pod wskazany przez dawcę numer telefonu, w celu przeprowadzenia ankiety, której wyniki zadecydują o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu kandydatury dawcy. Jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań, lekarz wyznaczy dawcy termin poboru osocza, o czym poinformuje również Klinikę Ars Medical koordynującą transport dawców do Poznania. Natomiast podróż do stolicy Wielkopolski odbędzie się bezpłatnie busem Regionalnego Centrum Kultury w Pile. Koszty transportu pokryte zostaną z budżetu miasta. O dacie wyjazdu dawców informować będzie Klinika Ars Medical.

? W ten sposób unikniemy sytuacji, że ktoś pojedzie z własnej inicjatywy, wyda pieniądze na podróż i na miejscu okaże się, że z przyczyn medycznych nie może być dawcą. Dlatego dziękuję panu prezydentowi, że bez wahania zadeklarował pomoc w przeprowadzeniu akcji ? powiedziała doktor E. Czechowska.

? Transport będzie odbywał się busem należącym do Regionalnego Centrum Kultury. Dawców tam i z powrotem przewieziemy bezpłatnie. Uznaliśmy także, że warto zadbać o tężyznę fizyczną ochotników i dla tego w formie podziękowania oferujemy im jednoosobowe lub rodzinne bilety do Aquaparku. Akcja będzie prowadzona tak długo jak będzie to konieczne ? zadeklarował prezydent Piotr Głowski.

KROK PO KROKU JAK ZOSTAĆ DAWCĄ

Kto może być dawcą?

1. Potwierdzone przebyte zakażenie koronowirusem.

2. W przypadku występowania objawów podczas choroby ? minimum 28 dni od ustąpienia objawów.

2. Przy bezobjawowym przebiegu zakażenia ? minimum 18 dni od zakończenia izolacji.

3. Kryterium wiekowe: 18 ? 65 lat.

Jak i gdzie się zgłosić?

Jeśli spełniamy kryteria podane wyżej, zgłaszamy się do Kliniki Ars Medical, przygotowując wcześniej następujące informacje:

 – imię i nazwisko

– nr telefonu kontaktowego

– informację na temat pozytywnego wyniku jednego z trzech badań: testu PCR, test antygenowego, badania na przeciwciała.

Trzy sposoby zgłoszenia:

1. Zgłoszenie osobiste, w kopercie oznakowanej hasłem (OZDROWIENIEC), którą potencjalni dawcy zostawiają w rejestracji głównej lub w punkcie odbioru wyników badań, który znajduje się w wejściu głównym (od alei Wojska Polskiego).

2. Zgłoszenie telefoniczne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 ? 13.00, do kliniki Ars Medical, tel – 67 211 99 40.

3. Zgłoszenie mailowe ( w tytule należy wpisać hasło OZDROWIENIEC) na adres: biuro@arsmedical.pila.pl

Kwalifikacja i transport dawców do Poznania i z powrotem

1. O kwalifikacji zadecyduje lekarz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który telefonicznie przeprowadzi z dawcą szczegółową ankietę. Jej wynik zadecyduje, czy potencjalny dawca może oddać osocze, czy nie.

2. Jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań, lekarz RCKiK poinformuje o tym dawcę oraz koordynującą akcję Klinikę Ars Medical.

3. Klinika Ars Medical poinformuje zakwalifikowanego dawcę, o terminie transportu do Poznania i z powrotem do Piły.

4. Przypomnijmy, że osobom oddającym krew lub osocze, przysługuje dzień wolny od pracy. Jeśli jednak będzie to konieczne, lekarz Kliniki Ars Medical, wystawi dawcy zwolnienie lekarskie.

(pila.pl)/(Red.)