Pilski Piknik Europejski

Najnowsze Piła Wydarzenia
PIŁA. Z inicjatywy Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego, 28 września 2019 r. (sobota) w godz. od 8:30 ? 17:00 w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury ?ISKRA? w Pile, odbędzie się Pilski Piknik Europejski pod hasłem ?Unia Europejska od juniora do seniora, czyli fundusze dostępne dla każdego?. Na uczestników czeka wiele bezpłatnych atrakcji. Zapraszamy! Wstęp wolny.

HARMONOGRAM WYDARZENIA

?Unia Europejska od juniora do seniora, czyli fundusze dostępne dla każdego?
Młodzieżowy Dom Kultury ?ISKRA? Piła, ul. Okrzei 9 28.09.2019 r.

I. godz. 8:30-8:45
Rejestracja uczestników.

II. godz. 8:45-9:00
Powitanie zebranych gości przez Pana Eligiusza Komarowskiego ? Starostę Pilskiego.

III. godz. 9:00-9:30
Wystąpienia zaproszonych parlamentarzystów na temat przyszłej perspektywy finansowej 2021+
? Poseł Pani Marta Kubiak
? Poseł Pan Marcin Porzucek
? Poseł Pan Grzegorz Piechowiak

IV. godz. 9:30 ? 13:00

KONFERENCJA:

PANEL DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH (9:30-10:45)
1. 9:30-9:45
?Odkryj swoją szansę w projektach Erasmus +? ? oferta dla szkolnictwa:
? praktyki zagraniczne w przedsiębiorstwach dla uczniów,
– EDU – Inspiracje ? przykłady dobrych praktyk realizowanych przez beneficjentów programu Erasmus+
Przeprowadzi Pan Piotr Halama Dyrektor Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile.

2. 9:45-9:55
?Europejski Korpus Solidarności? ? nowa inicjatywa UE dla osób młodych
? Młodzież ?Teatralnej? dla Europy ? 10 lat Szkolnego Klubu Europejskiego
Prowadząca Pani Kinga Mikołajewska ? opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego działającego w Zespole Szkół przy Teatralnej.

3. 9:55-10:15
?Szanse na podniesienie kompetencji zawodowych we współczesnym świecie dzięki pozyskiwanym funduszom?, w tym:
? prelekcje dotyczące NEET, zaprezentowanie i zachęcanie do korzystania z dostępnych ofert i źródeł informacji m.in. w ramach programu POWER oraz ?Dostępność Plus? ? w tym wsparcie dla młodzieży nie uczącej się oraz nie pracującej,
? Moja życiowa ścieżka – moje osiągnięcia – mój talent? ? Referat mający na celu udzielenie pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia czy też przekwalifikowania się w formie grupowych porad i praktyk, z uwzględnieniem predyspozycji, sytuacji życiowej, a także potrzeb rynku pracy. Przedstawienie możliwości skorzystania z dofinansowań, projektów szkoleniowych i edukacyjnych, w tym:
? dla os. dorosłych i studentów w zakresie poszerzania wiedzy, podnoszenia kompetencji,
? dla os. powracających na rynek pracy, nieaktywnych zawodowo,
? dla os. dorosłych chcących założyć start-up oraz
? przykłady dobrych praktyk w powiecie pilskim.
Przeprowadzi Pani Klaudia Kaczmarek ? doradca zawodowy

10:15-10:30
4. ?Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego?
Przeprowadzi Pani Lidia Zielińska ? Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Pile

10:30 ? 10:45 Przerwa, w trakcie której prowadzona będzie dyskusja oraz zadawane będą ewentualne pytania.

PANEL DLA SENIORÓW I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (10:45-11:30)

Godz. 10:45-11:30
1. ?Problemy osób z niepełnosprawnościami oraz starzejącego się społeczeństwa i możliwości ich rozwiązywania poprzez wykorzystanie funduszy z Unii Europejskiej?
? zachęcanie seniorów i osób z niepełnosprawnościami do tego, aby na równi z innymi brały udział w projektach unijnych i same je realizowały wraz z przedstawieniem aktualnej oferty Funduszy Europejskich w poszczególnych obszarach.
Przeprowadzi Pan Bartłomiej Lewicki ? referent Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile

2. ?Polityka senioralna Powiatu Pilskiego?
? omówienie działa Powiatu Pilskiego skierowanych na wsparcie seniorów.
? przedstawienie projektów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami, w tym Powiatowy Klub Pogodnego Seniora utworzony w ramach 7.2.2. WRPO jako przykład dobrych praktyk.
Przeprowadzi Pan Bartłomiej Lewicki ? referent Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
11:30 ? 11:45 Przerwa, w trakcie której prowadzona będzie dyskusja oraz zadawane będą ewentualne pytania.

PANEL DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (11:45 ? 12:45)
Warsztaty:
? wsparcie przez pokazanie możliwości ubiegania się o wsparcie na różnych etapach rozwoju firmy m.in. instrumenty zwrotne, wsparcie przedsiębiorczości wśród kobiet, pracę B+R, wdrożenie wyników tych prac, jak i ochronę własności przemysłowej, zaprezentowanie działań o charakterze proeksportowym oraz usług proinnowacyjnych
Przeprowadzi Pani Agnieszka Juskowiak – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego

? Baza Usług Rozwojowych jako bezpłatne narzędzie zawierające oferty usług rozwojowych czyli szkoleniowych, doradczych i edukacyjnych dla przedsiębiorców
i ich pracowników.
Przeprowadzi przedstawiciel WARP w Pile lub UMWW w Poznaniu

? ?Promocja gospodarcza regionu? – zaprezentowanie informacji o projekcie oraz dostępnych w jego ramach możliwości prezentacji i promocji dla przedsiębiorców
z terenu Powiatu Pilskiego
Przeprowadzi Pani Karolina Szambelańczyk ? Dyrektor Wydziału Funduszy Pomocowych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Pile

12:45 ? 13:00 Przerwa, w trakcie której prowadzona będzie dyskusja oraz zadawane będą ewentualne pytania.

Wydarzeniu towarzyszą:
Miasteczko Europejskie (9:00-17:00), w tym
? Wystawa fotografii ?Fundusze Europejskie w obiektywie?
? Stoiska szkół ponadgimnazjalnych prezentujące różne państwa Unii Europejskiej, w tym szkoły gastronomicznej prezentującej degustację ?Smaki Europy?,
? Stoiska promocyjne instytucji związanych z dystrybucją środków Unii Europejskiej
? Stoisko Akademii Programowania LEVEL UP dla dzieci i młodzieży
? Warsztaty z programowania i robotyki (10:00-14:00)
Gra terenowa: ?Piła w Europie, Europa w Pile? (13:00-15:00)

V. Zakończenie (godz. 17:00)

((fb)/(Red.)