Podpisano umowę na utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. 26 listopada odbyło się zdalne podpisanie umów o dofinansowanie w ramach projektu pt. Czas na CUS – utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance.

W konferencji online udział wzięła Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, a także Krzysztof W. Jaworski – burmistrz Trzcianki, Joachim Wojtala ? burmistrz Gogolina i Grzegorz Kubik ? burmistrz Rawicza.

Przypomnijmy, że gmina Trzcianka wzięła udział w naborze i otrzyma dofinansowanie w kwocie 3,125 mln złotych w projekcie trwającym 36 miesięcy (od września 2020 do sierpnia 2023).

W skład CUS wejdą:

– administracja i zadania realizowane przez MGOPS (ul. Broniewskiego 7), – powstający obecnie Dom Dziennej Opieki i Klub Senior + (os. Słowackiego 24),
– administracja i zadania realizowane przez Referat Spraw Społecznych (obecnie ul. Sikorskiego 7, docelowo ul. Broniewskiego 7),
– Środowiskowy Dom Samopomocy (ul. Wita Stwosza 9),
– Lokalne Centra Inicjatyw (w formie projektów i działań miękkich),
– system rowerów miejskich, mobilne hospicjum i inne usługi społeczne wynikające z diagnozy i ewaluacji bieżącej.

Dofinansowanie obejmuje:

– prace adaptacyjne w budynku po byłym TDK,
– dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób o obniżonej sprawności,
– sfinansowanie funkcjonowania koordynatorów ustawowych,
– sfinansowanie funkcjonowania Domu Dziennej Opieki,
– sfinansowanie rozszerzenia działalności Klubu Senior+,
– organizację projektów społecznych przez Lokalne Centra Inicjatyw (4 wiejskie, 1 miejskie).
– uruchomienie usługi społecznej ph. Rower miejski (zakup i utrzymanie), – sfinansowanie dodatkowych usług społecznych, wynikających z diagnozy np. mobilne hospicjum, mediator i inne CUS formalnie zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2021 roku.

Sprawy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Referatu Spraw Społecznych będą realizowane w CUS (początkowo w budynku po TDK i UM, docelowo wyłącznie w budynku po TDK). Budynek na os. Słowackiego 24 będzie służył jako kuchnia oraz Dom Dziennej Opieki i Klub Seniora. Po powstaniu Środowiskowego Domu Samopomocy, wejdzie on w struktury CUS.