Podpisano umowy na budowę sali gimnastycznej oraz termomodernizację przedszkola

Najnowsze Regiony Trzcianka Wydarzenia

W piątek, 12 maja br., w Kinie „Za Rogiem” w Trzciance zostały podpisane umowy na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na termomodernizacją Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance.

Swoje podpisy na umowach złożyli: Krzysztof W. Jaworski – Burmistrz Trzcianki, przy kontrasygnacie Joanny Zieńko – Skarbnika Gminy oraz właściciel Zakładu Produkcyjno – Handlowo – Usługowego Sławomir Lisiewicz z Chodzieży, który odpowiadać będzie za wykonanie inwestycji.

Całkowity koszt budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu wyniesie 9.018.559,88 zł brutto, natomiast termomodernizacja Gminnego Przedszkola Nr 4 opiewa na kwotę 2.635. 890,00 zł brutto.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować budowę sali gimnastycznej w ciągu 15 miesięcy, natomiast termomodernizację przedszkola w ciągu 9 miesięcy.

Umowy dofinansowane są ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Kwota udzielonej promesy wynosi 9.990.000,00 zł.

trzcianka.pl