PODSUMOWANIE PROJEKTU PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU PILSKIEGO

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile zorganizował Ogólnopolską Konferencję „W drodze na nowe rynki”, która była  podsumowaniem projektu pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” realizowanego przez Powiat Pilski w partnerstwie z Fundacją na rzecz Innowacji w JST.

Był to pierwszy z dwóch zrealizowanych projektów, których celem było umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału na arenie międzynarodowej. Całkowita wartość pierwszego projektu to ponad 1 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO) wyniosło blisko 733 tys. zł.

Dzięki uddziałowi w tym projekcie przedsiębiorcy z gmin powiatu pilskiego wzięli udział w dwóch zagranicznych misjach gospodarczych. Razem z przedstawicielami samorządu Powiatu Pilskiego uczestniczyli w Międzynarodowych Targach  CES w Las Vegas w USA, w których udział wzięło ponad 2300 wystawców z całego świata. Przedsiębiorcy z powiatu pilskiego reprezentowali na nich branże „Przemysł jutra” oraz „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne”.

Przedsiębiorcy z powiatu pilskiego reprezentujący branże „Wnętrza przyszłości” uczestniczyli z kolei w Targach IMM w Kolonii, w Niemczech, które  przyciągnęły liczne międzynarodowe delegacje handlowe.

Ponadto w trakcie trwania projektu pilscy przedsiębiorcy skorzystali z cyklu szkoleń tematycznych, przygotowujących ich do ekspansji na rynki zagraniczne, a pracownicy gmin z Powiatu Pilskiego poszerzyli wiedzę na temat pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych.

Dzięki dofinansowaniu unijnemu utworzono również Portal Promocji Gospodarczej jako narzędzie do promocji gospodarki powiatu pilskiego, zawierający  panele dla inwestora, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Najważniejsze informacje gospodarcze dostępne są tu w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.

– To niezwykle cenne projekty unikatowe w skali kraju, który realizował samorząd Powiatu Pilskiego. Przyświecał nam główny cel: pomoc naszym przedsiębiorcom w wejściu na rynki zagraniczne poprzez znalezienie atrakcyjnych kontrahentów, a tym samym wzrost potencjału gospodarczego gmin powiatu pilskiego – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Podczas konferencji  podsumowującej projekt Promocji gospodarczej Powiatu odbyły się także ciekawe wykłady związane z prowadzeniem działalności na rynkach zagranicznych, w tym na rynkach USA i Bliskiego Wschodu.

W charakterze prelegentów wystąpili m.in.: Zuzanna Kobrzyński i Paulina Mieczkowska-Licon z Biura PAIH w Houston oraz  Krzysztof Grabowski, Kierownik Biura PAIH w Nowym Yorku, Małgorzata Panek-Kasińska (MK Link Business), która przybliżyła potencjał rynku Bliskiego Wschodu i Agata Remfeld (DC CENTRUM sp. z o.o.), która zaprezentowała perspektywy rozwoju biznesu dla naszych przedsiębiorstw na rynkach Ameryki Północnej i Azji. Swoimi doświadczeniami z udziału w targach IMM w Kolonii podzielili się uczestnicy misji gospodarczej do Niemiec.

Dwunastu firmom – uczestnikom projektu gratulacje złożył Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.
– Takie przedsięwzięcia są niezwykle cenne dla wspierania i rozwoju gospodarki – podkreślił wręczając uczestnikom misji statuetki i certyfikaty za internacjonalizację gospodarki Powiatu Pilskiego.

Szczegóły dotyczące projektu dostępne są na stronie: Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – Powiat Pilski