PODSUMOWANIE ROKU 2023 W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W CHODZIEŻY

Chodzież Najnowsze Regiony Wydarzenia

W piątek 26 stycznia 2024 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, odbyła się narada podsumowująca działalność chodzieskiej Komendy w 2023 roku.

Gospodarz uroczystości p. o. Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży bryg. Leszek Naranowicz powitał gości w osobach:
– Pana st. bryg. Grzegorza Lewicza – przedstawiciela Wielkopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Naczelnika
Wydziału Informatyki i Łączności KW PSP w Poznaniu,
– Pana Mirosława Juraszka – Starostę Chodzieskiego,
– Pana Mariusza Witczuka – Wicestarostę Chodzieskiego,
– Pana Adriana Urbańskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Chodzieskiego,
– Panią Ewę Kubiś – Zastępcę Wójta Gminy Chodzież,
– Panią Renatę Młynarczyk – Sekretarza Miasta i Gminy Szamocin,
– Pana Piotra Witkowskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta Chodzieży,
– Pana Piotra Jankowskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń,
– Pana st. bryg. w st. spocz. Andrzeja Waligórskiego – byłego komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
– Pana dh Zenona Nowickiego – Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP województwa wielkopolskiego oraz wszystkich przybyłych
Prezesów, Komendantów Miejsko-Gminnych OSP z terenu powiatu,
– księdza kanonika Ireneusza Szypurę – kapelana strażaków powiatu
chodzieskiego.
Wśród zaproszonych gości, których również serdecznie przywiał p.o.
Komendanta Powiatowego PSP znaleźli się:
– przedstawiciele służb mundurowych, instytucji i inspekcji w terenu powiatu
chodzieskiego,
– przedstawiciele Nadleśnictw: Podanin i Durowo,
– funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Chodzieży oraz przedstawiciele związku zawodowego NZZZ Solidarność Pożarnictwa w Chodzieży.
W trakcie wystąpienia p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Chodzieży szczególne podziękowania skierowane zostały w stronę przedstawicieli samorządów, instytucji, służb oraz innych podmiotów, z którymi współpracuje chodzieska komenda.
Podziękowania przesłane zostały również dla druhów ochotniczej straży pożarnej, którzy pełni zaangażowania i poświęcenia pomagali w akcjach na terenie całego powiatu chodzieskiego.
Podczas narady przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Lewicz, podziękował m.in. wszystkim przybyłym gościom i chodzieskim strażakom za służbę i zaangażowanie oraz omówił realizację głównych działań Państwowej Straży Pożarnej w województwie wielkopolskim w minionym 2023 roku.
Podczas narady głos zabrali również Starosta Powiatu Chodzieskiego Mirosław Juraszek oraz nestor chodzieskiego pożarnictwa st. bryg. w st. spocz. Andrzej Waligórski, którzy również podziękowali strażakom za ofiarność i poświęcenie przy wykonywaniu swoich zadań.

Opracowanie: bryg. Leszek Naranowicz.
Zdjęcia: kpt. Artur Binkowski.