Podwyżki dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników i farmaceutów. Tyle zarobią od 1 lipca

Biznes kraj Najnowsze

1 lipca zaczną obowiązywać nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Nowa tabela płac określa minimalne zarobki lekarzy, pielęgniarek, ratowników, opiekunów, diagnostów czy farmaceutów. To oznacza, że pensja zasadnicza nie może być niższa niż ustalony pułap, ale może być wyższa.

 • Od 1 lipca mają obowiązywać nowe najniższe wynagrodzenia w ochronie zdrowia, określone w znowelizowanej ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych
 • Podwyżki obejmą m.in. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, opiekunów, farmaceutów czy pracowników niemedycznych
 • Nowa tabela płac określa jedynie najniższe pensje, co oznacza, że w rzeczywistości zarobki mogą być wyższe, natomiast nie mogą być niższe niż te określone w dokumencie
 • Według założeń Ministerstwa Zdrowia po 1 lipca nowa najwyższa pensja minimalna w ochronie zdrowia przekroczy 8200 zł brutto. Natomiast najniższa będzie na poziomie 3 680,64 zł brutto

1 lipca podwyżki dla pielęgniarek, lekarzy, ratowników, opiekunów i farmaceutów

1 lipca ma wejść w życie ustawa o nowych najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Wcześniej dokument musi przyjąć Sejm i tu zaczynają się schody. Na początku czerwca Senat przyjął bowiem ponad 20 poprawek do projektu ustawy, w tym najważniejszą z nich – mimo sprzeciwu Ministerstwa Zdrowia – która podwyższa współczynniki dla wszystkich grup zawodowych uwzględnionych w nowej tabeli płac o 0,25.

Wyższe współczynniki, jak argumentowali przedstawiciele resortu zdrowia, spowodują wzrost kosztów wdrożenia nowych najniższych wynagrodzeń z 7,2 mld zł do 13-14 mld zł.

Która z wersji ustawy ostatecznie wejdzie w życie – ministerialna czy senacka – okaże się lada dzień. 22 czerwca nad poprawionym projektem pochylą się posłowie z Komisji Zdrowia, następnie dokument trafi na posiedzenie plenarne Sejmu (22 albo 23 czerwca). Dopiero, gdy ustawa  przejdzie przez Sejm poznamy jej ostateczny kształt, wówczas trafi też do podpisu prezydenta.

Jakie podwyżki dla medyków od 1 lipca?

Co tymczasem wiemy na pewno? Ustawa zakłada podwyżkę najniższych pensji w ochronie zdrowia od 1 lipca 2022 roku – jeśli wejdzie w życie później medycy najpewniej otrzymają wyrównanie w kolejnym miesiącu.

Podwyżki obejmą m.in. pielęgniarki, lekarzy, ratowników, opiekunów medycznych, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów oraz personel pomocniczy, w tym salowe i sanitariuszy.

Tabela płac, którą załączono do projektu, określa minimalne pensje. To znaczy, że poszczególne zawody nie mogą zarabiać mniej, mogą natomiast więcej.

Najwyższa minimalna pensja proponowana przez Ministerstwo Zdrowia ma wynieść 8210,67 zł brutto, najniższa – 3680,64 zł. Ponadto przepisy gwarantują medykom systematyczny wzrost pensji.

Wejście w życie ustawy w kształcie proponowanym przez resort zdrowia ma spowodować wydatki po stronie NFZ oraz budżetu państwa na poziomie ok. 7 201 mln zł w drugim półroczu 2022.

8210 zł brutto to nowa najwyższa pensja minimalna według Ministerstwa Zdrowia

Zaproponowana w projekcie ustawy przez Ministerstwo Zdrowia tabela płac i nowe współczynniki pracy od 1 lipca 2022 wygląda następująco:

 • Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45, wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29, wynagrodzenie 7 304,66 zł brutto;
 • Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto;
 • Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto;
 • Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym  wykształcenie, (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5 775,78 zł brutto;
 • Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna ze średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5 322,78 zł brutto;
 • Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny – współczynnik  0,86, wynagrodzenie 4 869,78 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1, wynagrodzenie 5 662,53 zł brutto;
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim – współczynnik 0,78, wynagrodzenie 4 416,77 zł brutto,
 • Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego – 0,65, wynagrodzenie 3 680,64 zł brutto.

Senat chce znacznie wyższych podwyżek dla medyków

Z kolei senacka wersja projektu ustawy zakłada, że wszystkie grupy z tabeli najniższych wynagrodzeń otrzymają podwyżki wyższe, niż te proponowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Poprawka Senatu podwyższa współczynniki dla wszystkich grup o 0,25. Ponadto do tabeli dodano  jeszcze techników farmaceutycznych, których wcześniej nie uwzględnił Sejm.