Podziękowania dla strażaków za misję w Grecji

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. W poniedziałek, 13 września, podczas uroczystego apelu oficjalnie podziękowano strażakom, którzy
uczestniczyli w misji gaszenia bardzo dużych pożarów w Grecji w sierpniu tego roku.

Na placu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży podziękowania złożyli: w imieniu samorządu powiatu chodzieskiego wicestarosta Mariusz Witczuk, Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz, Dorota Marciniak z Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży mł. bryg. Adam Grunwald.

10-ciu strażaków z Chodzieży weszło w skład modułu do gaszenia pożarów lasów w Grecji z ziemi z użyciem pojazdów (moduł o nazwie: „GFFFV”). W skład modułu wchodziły komponenty z Wielkopolski oraz Dolnego Śląska, komponent łączności z KW PSP Kraków oraz logistyczny z KM PSP Warszawa. Łącznie w misji, w dwóch turach, brało udział 286 strażaków (po 143 ratowników) oraz 46 pojazdów.

Dziękujemy bardzo raz jeszcze wszystkim strażakom uczestniczącym w misji za profesjonalizm, zaangażowanie oraz poświęcenie!– mówi mł. bryg. Leszek Naranowicz z KP PSP w Chodzieży.

Fot. mł. ogn. Filip Pachowicz.

(Red.)