POL -DRÓG wyremontuje DK 10

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Wiadomo już, kto podejmie się remontu DK10 na odcinku Okaliniec-Śmiłowo. Zadanie to wykona firma POL-DRÓG z Drawska Pomorskiego.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu rozstrzygnęła przetarg na remont drogi DK 10 na odcinku Okaliniec-Śmiłowo. Oferty były cztery. Tę najkorzystniejszą złożyła firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A.

Firma zadeklarowała wykonanie prac za kwotę  8 692 378,17 zł  brutto. Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, to umowa zostanie zawarta, a wówczas na zrealizowanie tej drogowej inwestycji POL-DRÓG będzie miał 120 dni.

W ramach remontu około 9-kilometrowego odcinka DK10 zostaną wykonane następujące roboty :

– projekt czasowej organizacji ruchu oraz jego wyniesienie w teren oraz całodobowe utrzymanie oznakowania na czas robót,
– frezowanie nawierzchni,
– remont cząstkowy nawierzchni,
– wymiana podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nawierzchni,
– uzupełnienie i wymiana oznakowania poziomego i pionowego.

Podczas remontu kierowcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami.

(Red.)
Fot. GDDKiA Poznań