Policja z Chodzieży włączyła się do kampanii “19 dni”

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

CHODZIEŻ. Światowa kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to akcja, której zasięg terytorialny obejmuje wszystkie kontynenty i wszystkie kraje świata. W dniach od 1 do 19 listopada w sposób szczególny przypomina się o prawach dziecka, szacunku, godności, czy bezpieczeństwie. To elementy kluczowe dla właściwego rozwoju młodego człowieka.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation. Zaprasza ona do współpracy wszystkie osoby, podmioty, które chcą, by świat tych najmłodszych, i zarazem bezbronnych, był wolny od przemocy i tym samym od lęku, strachu, braku poczucia bezpieczeństwa. Kampania 19 dni idealnie wpisuje się w zadania, jakie stoją przed Policją w tym zakresie, dlatego zaproszenie od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży do włączenia się do Kampanii przyjęliśmy z oczywistych względów.

Preambuła Konwencji o prawach dziecka jednoznacznie wskazuje na potrzebę rozwoju dzieci w oparciu o szczególną troskę i pomoc, by wychowywały się w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia, by wzrastały w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności i solidarności. To niezwykle ważne dla stawianych przez nie w przyszłości kroków w dorosłym życiu.

Chodzieska Policja współpracując z innymi instytucjami i podmiotami prowadzi szereg działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Pamiętajmy jednak, że dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną i psychiczną nie zawsze będzie potrafiło sobie pomóc. To na nas wszystkich spoczywa społeczny i prawny obowiązek informowania organów ścigania o tym, że gdzieś obok dziecku dzieje się krzywda.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Kolor pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, przypominać, zwracać uwagę, ale przede wszystkim uczyć widzieć więcej i reagować!

KPP Chodzież