Polski Ład ? nowy program społeczno gospodarczy PiS

Na sygnale Najnowsze Piła Wydarzenia

Polski Ład nie jest programem wyborczym. Jest to program wyjścia z kryzysu w okresie pocovidowym.  Średni roczny koszt projektów zaproponowanych w Polskim Ładzie to 72,4 mld zł, a maksymalny koszt do 2030 r. ma wynieść 651,6 mld zł. Głównym celem programu jest odbudowa po tak trudnym czasie, jakim niewątpliwie jest pandemia. To również wytyczanie nowej ścieżki rozwoju i wspierania społeczeństwa.

Nowy Polski Ład zakłada skupienie się  na pięciu obszarach:

Poseł Marta Kubiak
  1.  Plan na zdrowie to w założeniu 7% PKB(w ciągu 6 lat) na wyższe wynagrodzenie kadr medycznych, na szybszą ścieżkę wejścia do zawodu, atrakcyjne kredyty dla medyków po specjalizacji lub po powrocie z granicy, na budowę programu Krajowej Sieci Kardiologicznej i Onkologicznej, na utworzenie Agencji Rozwoju Szpitali i Funduszu Medycznego. Ponadto zakłada  zniesienie limitów u specjalistów i utworzenie programu badawczego nad Covid-19.
  2. Uczciwa praca-godna płaca zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku dla osób pracujących do 30 tys. zł, podniesienie progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł, ograniczenia umów ?śmieciowych?, uregulowanie pracy zdalnej. Unowocześniony ma zostać również program wspierania zatrudnienia.
  3. Dekada rozwoju stawia na nowoczesną infrastrukturę. To ponad 2 tys. km nowych dróg ekspresowych i autostrad, ponad 100 mostów i obwodnic, przebudowa 50 tys. km dróg, remont miejscowych mostów, chodników, tysiące bezpiecznych przejść dla pieszych. Obok dokończenia autostrady A1 i drogi S19 trzeba ukończyć budowę wschodniego odcinka A2. Kluczowa jest również budowa drogi S10 łączącej Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń i Warszawę, a także drogi S8 między Wrocławiem a Kłodzkiem. Planowane są także prace na odcinku S19 między Lublinem a Białymstokiem. Wybudowana zostanie zachodnia również obwodnica Szczecina i kontynuowana będzie budowa drogi S11. Dekada rozwoju zakłada  budowę żłobków dla 10 tys. dzieci, setki przedszkoli, 54 ponad 4 tys. świetlic oraz remonty w prawie 4 tys. szkół, rozwój lokalnej infrastruktury społecznej: setki świetlic wiejskich, domów seniora, centrów integracji i domów pomocy. Ponadto rozbudowana zostanie sieć wodna-kanalizacyjna, sieć energetyczna i infrastruktura cyfrowa.
  4. Rodzina i dom w centrum życia to przede wszystkim mieszkania bez wkładu własnego lub dom do 70m? bez zbędnych formalności.  Zakłada również powszechny i bezpłatny dostęp do badań prenatalnych, darmowe szczepienia przeciw HPV,  większą elastyczność pracy dla rodziców, rozszerzenie programu Maluch+, a także program żłobek w każdej gminie, na który gmina otrzyma dotację.
  5. Polska – nasza ziemia zakłada nowe normy regulujące pracę w rolnictwie, zwrot za akcyzę od hektara w górę o 10%, ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym, paszportyzację polskiej żywności, program rozwoju miejscowości popegeerowskich, cyfryzację całego procesu obsługi rolnika, a także lepszą ochronę producentów rolnych dzięki utworzeniu rachunku powierniczego oraz zmiany w prawie- nowy kodeks rolny.

-Jestem przekonana, że Polski Ład pozwoli nam szybciej wyjść z kryzysu spowodowanym ponad roczną pandemią. Ta nowa strategia działania rządu zmierza bowiem do tego, abyśmy wszyscy mogli bezpiecznie żyć i spokojnie pracować za godne pieniądze – podkreśla poseł Marta Kubiak.

Materiał prasowy

Fot. pis.org.pl