Pomóżmy Zosi zrobić pierwsze kroki…

kraj Najnowsze Piła Wydarzenia Zdrowie

Zespół Retta zabrał Zosi wszystkie nabyte umiejętności. Zosia nie mówi, nie chodzi, nie potrafi zmusić swoich rączek, aby zrobiły to, czego ona chce. Ma asymetryczne napięcie mięśniowe, a w wyniku asymetrycznej postawy duże ryzyko skoliozy. Ma małogłowie, bruksizm (zgrzytanie zębami), zaburzenia oddychania w postaci hiperwentylacji, problemy ze snem i problemy z jelitami oraz stereotypowe ruchy rąk. Ma też padaczkę a codzienne, liczne napady powodują regresy.

Pomimo codziennej walki z wieloma trudnościami Zosia jest pogodną dziewczynką. Często się uśmiecha, kocha muzykę i ludzi. Jej oczy potrafią przekazać wiele emocji. To właśnie dzięki nim może komunikować się ze światem. Jest uwięziona w swoim ciele, ale radości z życia mogłaby uczyć innych.

Zosia urodziła się w 2017 roku, teoretycznie jako zdrowe dziecko. Początkowo rozwijała się prawidłowo, jednak około siódmego miesiąca życia zauważyliśmy, że jej rozwój jest opóźniony. Pojawiły się pierwsze konsultacje u specjalistów, po których dowiedzieliśmy się, że Zosia ma obniżone napięcie mięśniowe i potrzebna będzie rehabilitacja. Tak zaczęła się nasza przygoda z fizjoterapią i poszukiwanie diagnozy.

Z upływem czasu Zosia nie robiła postępów w rehabilitacji. Nie była w stanie przyjąć pozycji siedzącej, czworaczej, nie pełzała. Zaczęła tracić nabyte umiejętności. Liczne badania genetyczne nie wykazały nieprawidłowości.

Podczas jednego z pobytów w szpitalu pani Doktor zaleciła wykonanie badania w kierunku Zespołu Retta. Wykonane badanie nie potwierdziło występowania Zespołu Retta u Zosi. Dalsze badania nie zostały zlecone.

Dopiero bardziej szczegółowe badania (WES), które wykonaliśmy odpłatnie w Warszawie pod koniec 2019 roku, wykazały Zespół Retta u naszej córki.

Zespół Retta jest schorzeniem neurologicznym o podłożu genetycznym. Dotyka prawie wyłącznie dziewczynki. Po kilku miesiącach pozornie prawidłowego rozwoju następuje regres – utrata celowego posługiwania się rękoma, utrata mowy, pojawiają się zaburzenia oddychania i snu, ograniczony kontakt wzrokowy oraz wiele innych. Występujące zaburzenia powodują, że osoba dotknięta tym zespołem jest zależna od osób trzecich. Na Zespół Retta nie ma lekarstwa. Można jedynie walczyć z jego skutkami.(…)

Więcej informacji o Zosi i o tym, jak można jej pomóc: https://zrzutka.pl/nzzzst?fbclid=IwAR0zYncpFjBJPZLg61-mwmJ5n2F6L_Xcj5t3a5ghk28T_8jasr1CHudGE8k