Ponad 100 mln zł na drogi w Wielkopolsce

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę dotyczącą kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wsparcie wynoszące ponad 100 mln trafi do 45 gmin i 8 powiatów w naszym województwie.

Nabór w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” przeprowadzony jesienią 2022 roku umożliwił lokalnym samorządom budowę lub przebudowę dróg gminnych oraz powiatowych. Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach ubiegłej perspektywy finansowej umożliwią gminom i powiatom wykonać szereg prac drogowych polepszając jakość infrastruktury drogowej w całym województwie.

Pomoc finansowa dla samorządów gminnych i powiatów na przebudowę i budowę dróg lokalnych to ważne wsparcie na poprawę bezpieczeństwa oraz stanu wielu mniejszych dróg, z których codziennie korzysta wielu wielkopolan. Z budżetu UE na ten cel do 53 samorządów lokalnych w Wielkopolsce trafi ponad 100 mln zł. Potrzeby samorządów mimo wielu inwestycji w tym obszarze realizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego  nadal są duże dlatego cieszy fakt, że tak duże środki finansowe trafią na realizację zgłoszonych zadań. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nadal stanowi znaczący element ogromnej zmiany wszelakiej infrastruktury na obszarach wiejskich. – mówi Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

Samorządy gminne i powiatowe wnioskowały o wsparcie rozmaitych inwestycji drogowych. Znaczenie każdej dla mieszkańców i jej realizacja ma ogromne znaczenie. Nie dziwi zatem fakt, że przeprowadzona ocena i kontrola formalna wniosków  wytypowała zadania, których wartość przekracza przewidzianą kwotę pomocy.

Na wsparcie oczekuje jeszcze 7 inwestycji, które mają szansę uzyskać dofinasowanie. Zwolniony został dostępny limit środków, co umożliwia przeprowadzenie oceny kolejnych wniosków. Graniczny termin realizacji dofinansowanych zadań to 30 czerwca 2025 r.

Dotychczas w ramach PROW 2014-2020 Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansował już 188 operacji tego typu, przeznaczając na inwestycje drogowe łącznie ponad 133 mln zł.

UW