Ponad 700 milionów złotych na nowe inwestycje

Biznes Chodzież Czarnków kraj Najnowsze Piła Polityka Trzcianka Złotów
Ponad 700 milionów złotych na nowe inwestycje dla samorządów z okręgu 38 z Rządowego Funduszu Polski Ład. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazał kolejne pieniądze na rozwój naszego regionu! Znamy już wyniki drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Łącznie region dostanie ponad 800 791 480 zł bezzwrotnego dofinansowania. Sprawdź, w co zainwestujemy tym razem!
Rządowy Fundusz Polski Ład – drugi nabór rozstrzygnięty!
Od 28 grudnia 2021 r. do 11 marca 2022 r. trwał drugi nabór wniosków. Każda jednostka samorządu terytorialnego czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 65 mln zł, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.
Dodatkowe pieniądze na inwestycje przyspieszą rozwój naszego regionu
W drugiej edycji programu [Region 38] otrzymał dofinansowanie na:
Powiat Pilski – 18 999 000 zł
1. Budowa ścieżki rowerowej Ujście – Byszki – 4 749 000 zł
2. Modernizacja dróg powiatowych na terenie PP – 14 250 000 zł
Gmina Piła – 30 000 000 zł
1. Budowa infrastruktury drogowej z oświetleniem na osiedlu Motylewo – 17 700 000 zł
2. Rewitalizacja terenów nadrzecznych Miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 4 500 000 zł
3. Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą – 7 800 000 zł
Gmina Białośliwie – 5 100 000 zł
1. Przebudowa ul. Lipowej – 1 600 000 zł
2. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Krostkowie 1 700 000 zł
3. Budowa budynku szatniowego na działce nr 1179 – 1 800 000 zł
Gmina Łobżenica – 10 150 000 zł
1. Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo – 4 300 000 zł
2. Budowa kanalizacji Witrogoszcz Osada- Witrogoszcz Wieś – 3 300 000 zł
3. Przebudowa budynku OSP w miejscowości Łobżenica – 2 550 000 zł
Gmina Wysoka – 6 050 000 zł
1. Remont, przebudowa oraz termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej
w Bądeczu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy – 1 800 000 zł
2. Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Młotkowie wraz z rozbudową ujęcia wodny pitnej – 4 250 000 zł
Gmina Ujście – 9 440 000 zł
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Węglewie – 3 700 000 zł
2. Budowa drogi gminnej Mirosław – Jabłonowo – 3 080 000 zł
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Rzemieślniczej oraz ul. Ogrodowej – 2 660 000 zł
Gmina Wyrzysk – 8 000 000 zł
1. Budowa ulic na osiedlu kwiatowym – 5 000 000 zł
2. Budowa ulic na Osiedlu Leśnym oraz ul. Zduny w Wyrzysku – 3 000 000 zł
Gmina Kaczory – 11 775 000 zł
1. Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Kaczory – 3 700 000 zł
2. Rozbudowa i nadbudowa Publicznego Przedszkola w Kaczorach – 5 525 000 zł
3. Budowa przedszkola w Rzadkowie – 2 550 000 zł
Gmina Miasteczko Krajeńskie – 9 000 000 zł
1. Budowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Miasteczku Krajeńskim – 2 700 000 zł
2. Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową – 6 300 000 zł
Gmina Szydłowo – 4 970 000 zł
1. Przebudowa hydrofoni Jaraczewo – 2 370 000 zł
2. Budowa drogi gminnej w Szydłowie – ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej – 600 000 zł
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą – 2 000 000 zł
Powiat Chodzieski – 4 700 000 zł
1. Podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz podniesienie usług medycznych w szpitalu PCH – 4 700 000 zł
Gmina Budzyń – 10 000 000 zł
1. Przebudowa/modernizacja stacji uzdatniania wody w Budzyniu – 5 000 000 zł
2. Przebudowa stadionu sportowego w Budzyniu – 5 000 000 zł
Miasto Chodzież – 4 470 000 zł
1. Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży 4 470 000 zł
Gmina Chodzież – 9 970 000 zł
1. Budowa drogi Rataje os. Zielone wzgórze – 1 800 000 zł
2. Budowa drogi Strzelce – 1 970 000 zł
3. Budowa drogi Konstantynowo – Pietronki – 6 200 000 zł
Gmina Szamocin – 9 850 000 zł
1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków – 9 850 000 zł
Gmina Margonin – 9 400 000 zł
1. Budowa sieci komunikacyjnej dla transportu drogowego na terenie gminy Margonin – 4 750 000 zł
2. Rozbudowa gminnej infrastruktury szansa na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprywacją lokalną – 4 650 000 zł.
Powiat Czarnkowsko Trzcianecki – 15 000 000 zł
1. Młynkowo – Tarnówko – 10 000 000 zł
2. Termomodernizacja budynku głównego szkoły, internatu i Sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Trzciance – 5 000 000 zł
Gmina Czarnków – 10 000 000 zł
1. Budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie etap 1 – 4 900 000 zł
2. Budowa oczyszczalni ścieków w Gajewie etap 2– 5 100 000 zł
Gmina Drawsko – 7 920 000 zł
1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku w Gminie Drawsko – 3 170 000 zł
2. Budowa drogi gminnej Kawczyn – Pełcza w Gminie Drawsko – 4 750 000 zł
Gmina Krzyż Wielkopolski – 4 840 000 zł
1. Przebudowa i budowa dróg gminnych: ul. Sienkiewicza, Osiedle Miejskie, ul. Dębowa oraz drogi w Hucie Szklanej – 4 750 000 zł
Gmina Lubasz –9 460 000 zł
1. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Dębe i Krucz oraz przebudowa sieci wodociągowej i modernizacja SUW w Stajkowie – 4 460 000 zł
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek – 5 000 000 zł
Miasto Czarnków – 10 750 000 zł
1. Przebudowa i rewitalizacja Parku im. Stanisława Staszica w Czarnkowie – 6 000 000 zł
2. Przebudowa I części ul. Poznańskiej w Czarnkowie w ramach zadania: Przebudowa ul. Sikorskiego – etap II i III ul. Chodzieska, ul. Poznańska – 4 750 000 zł
Gmina Połajewo – 10 225 000 zł
1. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Młynkowie – 5 000 000 zł
2. Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Połajewo – ul. Szkolna, ul. Lipowa, ul. Nowa, ul. Słoneczna – 5 225 000 zł
Gmina Trzcianka – 9 990 000 zł
1. Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz termomodernizacją Gminnego Przedszkola nr 4 w Trzciance – 9 990 000 zł
Gmina Wieleń – 10 500 000 zł
1. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Meżyk wraz z rozbudową SUW w Rosku – 4 500 000 zł
2. Przebudowa dróg w obrębie osiedla północ w Wieleniu – 6 000 000 zł.
Powiat Złotowski – 13 690 000 zł
1. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Lotyń – Lubnica – 3 750 000 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Zakrzewo – Wersk. – 5 690 000 zł
3. Przebudowa i modernizacja budynku internatu oraz budowa boiska wielofunkcyjnego CKZIU w Złotowie przy ul. 8 marca – 4 250 000 zł
Gmina i miasto Jastrowie – 16 700 000 zł
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Sypniewo etap 1 – 4 750 000 zł
2. Modernizacja dróg gminnych na terenie Jastrowia – 4 750 000 zł
3. Zagospodarowanie terenu zespołu szkół – 7 200 000 zł
Gmina Miasta Krajenka – 7 300 000 zł
1. Przebudowa drogi gminnej Krajenka – Wąsoszki – 2 000 000 zł
2. Przebudowa drogi Krajenka – Pogórze – 5 300 000 zł
Gmina Lipka – 9 050 000 zł
1. Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – 5 000 000 zł
2. Przebudowa gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia – 4 050 000 zł
Miasto Złotów – 4 500 000 zł
1. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie – 4 500 000 zł
Gmina Okonek –10 270 000zł
1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej – 4 970 000 zł
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P wraz z budową kanalizacji deszczowej, wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego – 5 300 000 zł
Gmina Tarnówka – 9 400 000 zł
1. Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Płytnica z modernizacja uzdatniania wody w Tarnówce – 4 550 000 zł
2. Przebudowa ul. Niepodległości – 2 550 000 zł
3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Tarnowiec– 2 300 000 zł
Gmina Złotów – 10 220 000 zł
1. Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Wielatowo – 4 750 000 zł
2. Przebudowa i rozbudowa Sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 100 000 zł
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu 4 370 000 zł
Gmina Zakrzewo –8 780 000 zł
1. Modernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją budynku dla GOPS w Zakrzewie – 1 800 000 zł
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 104029P – ul. Złotowska – 5 000 000 zł
3. Modernizacja budynku byłego dworca PKP – 1 980 000 zł
Powiat Wągrowiecki –24 650 000 zł
1. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Mirkowice – Gruntowice – 4 650 000 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej Wągrowiec – Rąbczyn- granica województwa kujawsko pomorskiego – 17 000 000 zł
3. Remont drogi powiatowej etap 1 odc. Kamienica – Kopaszyn 3 000 000 zł
Gmina Damasławek – 10 000 000 zł
1. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i gospodarstw na terenach wiejskich – 3 000 000 zł
2. Budowa zachodniej obwodnicy Damasławka etap 1 i 2 oraz przebudowa ciągu komunikacyjnego w Damasławku – 5 000 000 zł
3. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej – 2 000 000 zł
Miasto i Gmina Gołańcz -8 030 000 zł
1. Budowa ulicy przy zamku wraz z infrastrukturą – 3 480 000 zł
2. Budowa remizy OSP w Olesznie – 1 500 000 zł
3. Przebudowa drogi gminnej Oleszno – Panigródz etap 3 –3 050 000 zł
Miasto Wągrowiec – 12 960 000 zł
1. Rewitalizacja plaży miejskiej, kąpieliska oraz istniejącego parku wraz z przebudową amfiteatru etap 1 – 11 300 000 zł
2. Budowa ulicy Regatowej i Jachtowej – 1 660 000 zł
Gmina Wągrowiec –8 000 000 zł
1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobylec wraz z monitoringiem produkcji i zużycia wody – 2 500 000 zł
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Potulice – 2 500 000 zł
3. Przebudowa drogi gminnej Krosno – Bukowiec – 3 000 000 zł
Gmina Mieścisko – 2 660 000 zł
1. Przebudowa drogi gminnej Mirkowice – Mirkowiczki – 2 660 000 zł
Gmina Skoki – 10 000 000 zł
1. Budowa ul. Polnej w Skokach, etap 1 – 10 000 000 zł
Gmina Wapno – 4 750 000 zł
1. Projekt u przebudowa gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wapnie wraz z budowa systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz modernizacją stacji uzdatniania wody – 4 750 000 zł
Powiat Nowotomyski –14 770 000 zł
1. Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnego – Kartograficznego w Nowym Tomyślu – 5 000 000 zł
2. Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu Etap 1 – 9 770 000 zł
Gmina Miedzichowo – 6 500 000 zł
1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bolewicach – 3 800 000 zł
2. Termomodernizacja szkoły podstawowej w Miedzichowie – 2 700 000 zł
Gmina Opalenica – 6 800 000 zł
1. Budowa sal wiejskich w Wojnowice i Dakowy Mokre – 6 800 000 zł
Gmina Lwówek –7 600 000 zł
1. Przebudowa drogi gminnej Komorowice – Zębowo – szacunkowa 3 325 000 zł
2. Przebudowa drogi gminnej, łączącej wieś Wymyślanka z drogą powiatową 4 275 000 zł
Gmina Kuślin –13 750 000 zł
1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kuślinie – 4 750 000 zł
2. Budowa trasy rowerowej w Trzciance, Śliwnie oraz Głuponiach – 9 000 000 zł
Gmina Nowy Tomyśl – 10 000 000 zł
1. Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Tomyślu – 10 000 000 zł
Gmina Zbąszyń – 10 600 000 zł
1. Rozbudowa i poprawa efektywności energetycznej obiektów kompleksu edukacyjno – sportowego w Zbąszyniu – 6 800 000 zł
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Reja – 3 800 000 zł
Powiat Obornicki – 16 700 000 zł
1. Rozbudowa drogi powiatowej Kowalewko – Wargowo – 15 750 000 zł
2. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku starostwa powiatowego na cele PCPR oraz Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 1 000 000 zł
Gmina Oborniki –10 860 000 zł
1. Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Maniewie o salę sportową – 2 500 000 zł
2. Przebudowa ulic w obornikach oraz budowa dróg gminnych w miejscowości Gołaszyn – 8 360 000 zł
Gmina Rogoźno –7 880 000 zł
1. Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: Międzylesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce – 5 150 000 zł
2. Budowa ulicy Południowej, wraz z odwodnieniem – 2 730 000 zł
Gmina Ryczywół – 8 500 000 zł
1. Modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków – 3 500 000 zł
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 5 000 000 zł
Powiat Szamotulski – 12 600 000 zł
1. Termomodernizacja budynku szkoły w ZS nr 1 we Wronkach 3 500 000 zł
2. Rozbudowa i przebudowa PCL w Szamotułach 4 000 000 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej Pniewy – Lubosina w m. Pniewy, ul. Konińska w Pniewach 5 100 000 zł
Gmina Kaźmierz –10 175 000 zł
1. Rozbudowa ulicy szkolnej w Kaźmierzu oraz Topazowej w Kiączynie – 4 700 000 zł
2. Przebudowa ulicy Dolnej w Kaźmierzu – 2 375 000 zł
3. Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Kaźmierzu – 3 100 000 zł
Miasto i gmina Szamotuły –9 900 000 zł
1. Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną – 3 100 000 zł
2. Budowa przedszkola integracyjnego przy. ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – 6 800 000 zł
Gmina Pniewy –13 810 000 zł
1. Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach – 4 460 000 zł
2. Rozbudowa ul. Wspólnej i Jagiellońskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem – 9 350 000 zł
Gmina Obrzycko – 6 530 000 zł
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku – Etap 3, na odcinku Obrowo – Stopanowo oraz przebudowa przepompowni ścieków w Gaju Małym – 4 700 000 zł
2. Rozbudowa boisk przy szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Gaju Małym – 1 030 000 zł
3. Przebudowa dróg Gminnych w miejscowości Gaj Mały, gm. Obrzycko – etap II – 800 000 zł
Gmina Ostroróg – 4 200 000 zł
1. Budowa budynku strażnicy OSP w Ostrorogu wraz z pomieszczeniami dziennego pobytu seniora oraz salą kinową – 4 200 000 zł
Gmina Wronki – 4 990 000 zł
1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 – 4 990 000zł
Miasto Obrzycko –14 000 000 zł
1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej –4 750 000 zł
2. Utwardzenie nawierzchni istniejących dróg gminnych – 4 750 000 zł
3. Przebudowa wyposażenia budynku dawnego kina przy ul. Kruppika 5 –
4 500 000 zł
Gmina Duszniki –7 600 000 zł
1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Podrzewie – 4 750 000 zł
2. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dusznikach wraz z budową systemu zagospodarowania odpadów – 2 850 000 zł
Powiat Wolsztyński – 22 140 000 zł
1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Boh. Bielnika, Poniatowskiego i Niałeckiej – 4 470 000 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej Wieleń – Osłonin 17 670 000 zł
Gmina Siedlec – 4 750 000 zł
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn – 4 750 000 zł
Gmina Przemęt – 9 300 000 zł
1. Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu – 3 150 000 zł
2. Budowa ścieżki rowerowej od Błotnicy do Radomierz oraz budowa ścieżki rowerowej – 4 750 000 zł
3. Budowa ul. Ogrodowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Popowo Stare oraz budowa drogi wew. – 1 400 000 zł
Gmina Wolsztyn – 13 000 000 zł
1. Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacowego w Wolsztynie – etap I – 5 000 000 zł
2. Budowa i modernizacja obiektów kubaturowych pełniących funkcje oświatowe i kulturalne w gminie Wolsztyn wraz z budową sieci wodociągowej do m. nowa Obra – 8 000 000 zł
Powiat Międzychodzki – 13 195 000 zł
1. Rozwój powiatowej infrastruktury sportowej poprzez budowę Sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie wraz z przebudową budynku szkoły – 8 955 000 zł
2. Rozwój infrastruktury społecznej Powiatu Międzychodzkiego poprzez termomodernizacje budynku Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach etap I – 4 240 000 zł
Gmina Kwilcz – 10 125 000 zł
1. Budowa przedszkola w Kwilczu – 6 800 000 zł
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody Mościejewo i Wituchowo oraz studni w Kurnatowicach i Luboszu – 3 325 000 zł
Gmina Międzychód – 9 620 000 zł
1. Przebudowa ul. Chopina – 3 420 000 zł
2. Zagospodarowanie ogrodu Jordanowskiego w Międzychodzie – 6 200 000 zł
Gmina Chrzypsko Wielkie – 7 265 000 zł
1. Budowa przedszkola w Chrzypsku Wielkim – 7 265 000 zł
Gmina Sieraków – 8 520 000 zł
1. Zmiana sposobu użytkowania wiaty – zadaszonego kortu tenisowego na budynek kręgielni wraz z rozbudową i niezbędną infrastrukturą – 3 770 000 zł
2. Program niezależności energetycznej gminy Sieraków poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – 4 750 000 zł
Powiat Grodziski – 5 000 000 zł
1. Przebudowa drogi powiatowej Parzęczewo – Puszczykowo – Kotusz – granica powiatu – 5 000 000 zł
Gmina Rakoniewice –18 620 000 zł
1. Przebudowa dróg w miejscowościach Wioska i Tarnowa – 1 920 000 zł
2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez częściowe skanalizowanie północnej części gminy Rakoniewice – 15 300 000 zł
3. Przebudowa ul. Tetmajera wraz z budową kanalizacji deszczowej – 1 400 000 zł
Gmina Kamieniec – 6 650000 zł
1. Przebudowa ulicy szkolnej w Kamieńcu wraz z odwodnieniem- 3 800 000 zł
2. Przebudowa drogi gminnej – Kowalewo – Wąblewo – 2 850 000 zł
Gmina Grodzisk Wielkopolski – 9 500 000 zł
1. Budowa drogi gminnej nr 530531P od skrzyżowania z drogą gminną nr 330533P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2723P wraz oświetleniem – 9 500 000 zł
Gmina Granowo – 5 000 000 zł
1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Granowie – 5 000 000 zł
Gmina Wielichowo –15 817 000 zł
1. Budynek remizy OSP w Gradowicach – 980 000 zł
2. Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków – 14 837 000 zł
Samorząd wojewódzki UMWW – 65 000 000 zł
1. Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo – mostowej na terenie Województwa Wielkopolskiego – 65 000 000 zł