Poszukiwany listem gończym… głupio wpadł

Czarnków Na sygnale Najnowsze Wydarzenia

CZARNKÓW. Dzielnicowi z czarnkowskiej komendy pojechali na interwencję w związku z  niezachowaniem należytej ostrożności przy trzymaniu psa. To wydarzenie okazało się dla właściciela czworonoga znamienne w skutkach. Mężczyzna trafił do aresztu.

29 listopada br. czarnkowscy dzielnicowi podjęli interwencję w związku ze zgłoszeniem dotyczącym niezachowania należytej ostrożności przy trzymaniu psa.

-Podczas legitymowania opiekun zwierzęcia wprowadził policjantów w błąd podając nieprawdziwe dane osobowe. Wersje co do swojej tożsamości zmieniał kilkukrotnie. W związku z powyższym mężczyzna został doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, gdzie w toku dalszych czynności policjanci ustalili kim jest oraz powód ukrywania przez niego swoich prawdziwych danych. Okazało się, że 52-latek jest poszukiwany listem gończym i ma do odbycia karę pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem – informuje asp. Karolina Górzna-Kustra z czarnkowskiej Policji.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie karę wymierzoną przez sąd.

***

Policja w Czarnkowie: Część osób, wobec których stróże prawa podejmują legitymowanie jest przekonana, że ma prawo ukrycia swoich danych osobowych. Oczywiście jest to pojęcie mylne, albowiem prawo do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości daje policjantom art. 15 Ustawy o Policji. Natomiast sankcja za nie udzielenie właściwemu organowi państwowemu lub instytucji upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania jest uregulowana w Kodeksie wykroczeń, który stanowi, że:

” art. 65§1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:
1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,
2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania,
podlega karze grzywny.
§2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w §1.”

(Red.)