Powiat chodzieski będzie miał nowy herb

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

POWIAT CHODZIESKI. Trwają prace nad nowym herbem powiatu chodzieskiego. Nowy wizerunek stworzy Aleksander Bąk, poznański twórca grafiki użytkowej, specjalizujący się m.in. w kreacji herbów i weksyliów.

Przyjęty wkrótce po przywróceniu powiatów symbol,  został już wcześniej negatywnie zaopiniowany przez komisję heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zarząd Powiatu postanowił uporządkować tę kwestię.

W ostatnich dniach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży odbyło się robocze spotkanie, z udziałem przedstawicieli zarządu i rady powiatu, a także regionalistów, historyków i reprezentantów lokalnych organizacji.

 

Obecny był też Aleksander Bąk ? poznański twórca grafiki użytkowej, który specjalizuje się w kreacji znaków graficznych, a także symboli tożsamościowych dla jednostek samorządu terytorialnego ? herbów i weksyliów. To właśnie jemu powierzono stworzenie nowych symboli powiatu chodzieskiego. Wszystko ma odbyć się zgodnie z regułami heraldyki i w odniesieniu do tradycji historycznej.

O postępach w sprawie będziemy informować na naszym portalu.

(Red.)

powiat-chodzieski.pl