Powiat czarnkowsko-trzcianceki przeznaczy na inwestycje 9 milionów

Czarnków Najnowsze Polityka Trzcianka Wydarzenia

CZARNKÓW. Ponad  96 milionów złotych ? to dochody powiatu w 2019r., wydatki zaś kształtować się będą na poziomie ponad 101 milionów złotych. Deficyt budżetowy wyniesie ponad 4,5 miliona złotych. 13 głosami za przy 6 przeciwnych 29 stycznia Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwaliła budżet powiatu na 2019 rok.

Po odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczącej projektu budżetu i przeprowadzeniu dyskusji Rada Powiatu uchwaliła zaproponowany budżet niejednogłośnie 13 głosami za, przy 6 głosach przeciwnych. Autopoprawki do budżetu powiatu przygotowanego przez poprzedni zarząd, wprowadzone przez obecnie rządzących kształtują się na poziomie niespełna 1,5 miliona złotych.

Najważniejsze inwestycje jakie realizowane będą w 2019 roku skupiają się na służbie zdrowia i w oświacie. W 2019 roku powiat zamierza rozpocząć budowę sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie za łączną kwotę 7,5 miliona złotych. Sama budowa potrwa 2 lata, a płatności podzielone zostaną na okres trzyletni z podziałem na lata 2019-2021. W obecnym roku inwestycja zrealizowana zostanie na poziomie 4,9 miliona złotych. Drugim, równie ważnym działaniem, realizowanym przez powiat będzie rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Trzciance. Łączny koszt inwestycji wyniesie 8,5 miliona złotych. W 2019 roku powiat zamierza wydać na pierwszy etap rozbudowy lecznicy kwotę 2 milionów złotych.

Łącznie powiat wyda na inwestycje w 2019 roku ponad 9 milionów złotych. Oczywiście chcielibyśmy, żeby było to zdecydowanie więcej, ale obecna sytuacja finansowa pozwala nam na inwestycje na poziomie 10 % całego budżetu i musimy się do tego dostosować. Jeżeli kolejne lata nam na to pozwolą, zwiększymy nakłady na inwestycje do 15, a może nawet 20 milionów złotych ? mówił podczas sesji Feliks Łaszcz, starosta powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

W dalszej części sesji radni podjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia zadania, dotyczącego kwalifikacji wojskowej w 2019 roku oraz uchwałę w sprawie zmiany Statutu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

czarnkowsko-trzcianecki.pl