W Trzciance ustalono stawki za odpady komunalne

Najnowsze Polityka Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. Wiadomo już, ile mieszkańcy Trzcianki zapłacą za wywóz śmieci. Taryfy zatwierdzono podczas  ubiegłotygodniowej  sesji  Rady Miejskiej Trzcianki.

Po prezentacjach i długich dyskusjach zarówno pilskiej firmy Alvater, trzcianeckiej firmy Kombud oraz radnych miejskich, postanowiono na okres od 1 marca do 31 maja 2019 r. wprowadzić następujące opłaty za segregowane odpady:

-w gospodarstwach jedno i dwuosobowych miesięczną opłatę w wysokości 37 zł, natomiast w gospodarstwach trzyosobowych i więcej 77 zł.

-w gospodarstwach domowych, w których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalono opłatę miesięczną na poziomie 154 zł.

Ponadto, radni postanowili do 31 maja opracować nowe zasady ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązywałyby od 1 czerwca br. i w sposób sprawiedliwy uwzględniały osoby samotne lub sytuacje nadzwyczajne, typu czasowe zamieszkiwanie.

 (Red.)

 trzcianka.pl