Sytuacja epidemiczna w powiatach złotowskim i chodzieskim – 30 marca 2020 rok

Na sygnale Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW-POWIAT. Stan epidemiczny w powiecie złotowskim na dzień 30 marca 2020 roku. Dane przygotowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie.

Stan na 30.03.2020 r.:

 • Liczba osób aktualnie hospitalizowanych – 0,
 • Liczba osób aktualnie objętych kwarantanną – 371,
 • Liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym – 161,
 • Liczba osób, u których pobrano próby do badań OGÓŁEM – 24,
 • Liczba osób z dodatnim wynikiem badań – 0,
 • Liczba osób z ujemnym wynikiem badań – 12,
 • Liczba osób oczekujących na wynik badania – 12,
 • Liczba zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin – 0,
 • Całkowita liczba zgonów – 0,
 • Liczba ozdrowieńców w ciągu ostatnich 24 godzin – 0,
 • Całkowita liczba ozdrowieńców – 0

Powiat Złotowski

SYTUACJA EPIDEMICZNA W POWIECIE CHODZIESKIM
Stan na 30.03.2020 r. o godz. 9.00

Źródło danych: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Chodzież

POWIAT CHODZIESKI

– osoby z potwierdzonymi testami w kierunku koronawirusa 1
– osoby hospitalizowane (w trakcie badań) 2
– osoby izolowane 8
– ogółem osoby poddane kwarantannie 138
– osoby będące pod nadzorem epidemiologicznym 37

MIASTO CHODZIEŻ

– osoby z potwierdzonymi testami w kierunku koronawirusa 1
– osoby hospitalizowane (w trakcie badań) 1
– osoby izolowane 6
– ogółem osoby poddane kwarantannie 81
– osoby będące pod nadzorem epidemiologicznym 19

GMINA CHODZIEŻ

– osoby z potwierdzonymi testami w kierunku koronawirusa 0
– osoby hospitalizowane (w trakcie badań) 1

– osoby izolowane 0
– ogółem osoby poddane kwarantannie 9
– osoby będące pod nadzorem epidemiologicznym 4

GMINA BUDZYŃ

– osoby z potwierdzonymi testami w kierunku koronawirusa 0
– osoby hospitalizowane (w trakcie badań) 0
– osoby izolowane 1
– ogółem osoby poddane kwarantannie 19
– osoby będące pod nadzorem epidemiologicznym 3

MIASTO I GMINA MARGONIN

– osoby z potwierdzonymi testami w kierunku koronawirusa 0
– osoby hospitalizowane (w trakcie badań) 0

– osoby izolowane 0
– ogółem osoby poddane kwarantannie 10
– osoby będące pod nadzorem epidemiologicznym 7

MIASTO I GMINA SZAMOCIN

– osoby z potwierdzonymi testami w kierunku koronawirusa 0
– osoby hospitalizowane (w trakcie badań) 0
– osoby izolowane 1

– ogółem osoby poddane kwarantannie domowej i grupowej 19
– osoby będące pod nadzorem epidemiologicznym 4

 Powiat Chodzieski