POWIATOWE ZAWODY OSP

Chodzież Na sygnale Najnowsze Wydarzenia
Na stadionie sportowym w Stróżewie odbyły się VII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu chodzieskiego.
W Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych udział wzięło 12 drużyn OSP oraz gościnnie drużyna z JRG PSP z Chodzieży. Zawody przeprowadzono w dwóch konkurencjach–sztafeta pożarnicza 7 x 50 m oraz ćwiczenie bojowe.
W klasyfikacji generalnej drużyny zajęły następujące miejsca:
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 12-15 lat chłopcy
1. OSP Lipa-Nowy Dwór Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 12-15 lat dziewczyny
1. OSP Lipa-Nowy Dwór Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 12-15 lat mieszana
1. OSP Milcz
2. OSP Wyszyny Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 16-18 lat chłopcy
1. OSP Milcz Grupa ”C”– kobiece drużyny pożarnicze
1. OSP Wyszyny
2. OSP Stróżewo Grupa ”A”–męskie drużyny pożarnicze
1. OSP Milcz i JRG Chodzież
2. OSP Stróżewo
3. OSP Lipa-Nowy Dwór
4. OSP Wyszyny
5. OSP Dziewoklucz
Wygrane drużyny z grupy “A”(OSP Milcz) oraz “C” (OSP Wyszyny) staną do rywalizacji z innymi jednostkami na szczeblu wojewódzkim w 2023 roku.
Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Chodzieży oraz OSP Stróżewo, a organizacyjnie zawody wsparli funkcjonariusze z KP PSP w Chodzieży tworząc komisję sędziowską i zaproszoną gościnnie do zmagań sportowych drużynę z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej PSP.
Zawodom przyglądali się oraz na zakończenie wręczyli puchary, medale i nagrody następujące osoby: Pani Marta Kubiak-Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Marcin Porzucek-Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Daniel Kufel Przedstawiciel Sekretarza Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska Edwarda Siarki, Pan Mirosław Juraszek–Starosta Chodzieski, Pani Kamila Szejner-Wójt Gminy Chodzież, Pani Katarzyna Staśkowiak-Sekretarz Gminy Chodzież, mł. bryg. Adam Grunwald–Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, dh Michał Stelter -Prezes Zarządu Oddziału
​Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Chodzieży wraz z Prezesami Miejsko–
Gminnymi OSP, kom. Paweł Poniewski-Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży, Pan Tomasz Pierzkała-Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Podanin, Pan Tomasz Szrama-Zastępca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Sarbia.
Organizatorzy i współorganizatorzy dziękują za pomoc i wsparcie w przeprowadzeniu zawodów dla Pani Wójt GminyChodzież
Kamili Szejner, dla Nadleśnictwa Podanin i Sarbia, dla Starosty Powiatu Chodzieskiego Mirosława Juraszka oraz dla OSP Margonin i OSP Chodzież.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy powodzenia na szczeblu wojewódzkim!
Opracowanie: bryg. Leszek Naranowicz (KP PSP Chodzież).
Zdjęcia: portal „Chodzieskie Służby Alarmowo”.