POWOŁANIE I ZASTĘPCY KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

Czarnków Najnowsze Wydarzenia

Wczoraj odbyła się uroczystość z okazji objęcia stanowiska I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie. Został nim dotychczas pełniący obowiązki kom. Jakub Namerła, któremu rozkaz o powołaniu wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podinsp. Mariusz Wiśniewski.

Uroczysta zbiórka z okazji powołania I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie odbyła się 4 maja br., o godzinie 14:00 w sali odpraw czarnkowskiej komendy. W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podinsp. Mariusz Wiśniewski, Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu mł. insp. Jacek Polcyn, przedstawiciele związków zawodowych, policjantki, policjanci oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

Po złożeniu meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz powitaniu wszystkich uczestników biorących udział w ceremonii Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu odczytał :

Rozkaz personalny numer 721/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki o zwolnieniu kom. Jakuba Namerły z dniem 3 maja 2022 roku z powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie i powołaniu z dniem 4 maja 2022 roku na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

Następnie akt powołania na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie kom. Jakubowi Namerle wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. W swoim przemówieniu podinsp. Mariusz Wiśniewski, przedstawiając przebieg kariery zawodowej powołanego I Zastępcy podkreślił jego wiedzę i dotychczasowe doświadczenie służbowe, dając gwarancję właściwej realizacji zadań na tym stanowisku. Życzył mu wielu sukcesów i zapewnił o swoim wsparciu.

Serdeczne życzenia i gratulacje na ręce I Zastępcy złożył również podinsp. Mikołaj Szydzik Komendanta Powiatowy Policji w Czarnkowie oraz policjantki, policjanci i pracownicy cywilni komendy.

Kom. Jakub Namerła podziękował za okazane mu zaufanie i powołanie go na stanowisko I Zastępcy. Podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby swoje obowiązki wykonywać z sumiennością i poświęceniem oraz właściwie zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

KPP Czarnków, Karolina Górzna-Kustra