Zbigniew Tymecki na czele Rady Miejskiej w Człopie

Najnowsze Polityka Wałcz Wydarzenia

 CZŁOPA. 20 listopada odbyła się pierwsza uroczysta sesja nowej Rady Miejskiej w Człopie.

Podczas obrad nowo wybrani radni otrzymali z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożyli ślubowanie.

Kolejnym punktem  obrad było powołanie komisji skrutacyjnej, której celem było przeprowadzenie głosowania nad wyborem przewodniczącego Rady Miejskiej.

Zgłoszono dwie kandydatury: Zbyszka Ślusarskiego i  Zbigniewa Tymeckiego, który uzyskał zaufanie większości radnych i tym samym będzie pełnił  funkcję przewodniczącego przez drugą kadencję.

 

Kolejnym ważnym punktem sesji było uroczyste ślubowanie Burmistrza elekta Jerzego Bekkera. ?Chciałbym serdecznie podziękować za zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyliście, za każdy oddany głos na moją osobę. Będę starał się rzetelnie wykonywać swoje obowiązki współpracując z Radą Miejską, instytucjami i innymi podmiotami dla dobra tego miasta i gminy. To mała miejscowość zasługująca na zgodę. Tylko wtedy będziemy mieli szansę na rozwój – powiedział J. Bekker po ślubowaniu.

Na sesję przybyli również goście i mieszkańcy Człopy, którzy gratulowali wygranej burmistrzowi oraz radnym.

(Red.)
 czlopa.pl