Powołanie konsultantów wojewódzkich

Chodzież Czarnków kraj Najnowsze Piła Trzcianka Wydarzenia Zdrowie

Konsultanci wojewódzcy to specjaliści w swoich dziedzinach. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem, które cieszą się wśród swoich pacjentów zaufaniem i są cenione za swój profesjonalizm.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wręczył dziś akty powołania konsultantom wojewódzkim. Dokumenty z rąk wojewody odebrali:

  • lek. med. Agnieszka Łaba – konsultant wojewódzki w dziedzinie transfuzjologii klinicznej;
  • dr n. med. Marek Widenka – konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej.

Natomiast powołanie do pełnienia funkcji członka Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu otrzymał dr n. med. Maciej Krajewski.

Lek. med. Agnieszka Łaba jest lekarzem specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i transfuzjologii klinicznej. Obecnie pracuje na stanowisku zastępcy dyrektora ds. medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Jest lekarzem cieszącym się zaufaniem pacjentów jak i środowiska lekarskiego. Od 2014 r.  z pełnym zaangażowaniem pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej w województwie wielkopolskim.

Dr n. med. Marek Widenka posiada specjalizację  w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny paliatywnej i geriatrii. Obecnie pełni funkcję kierownika Oddziału Geriatrycznego  ZZOZ w Ostrowie Wlkp. Dwukrotnie uczestniczył w misyjnym wolontariacie medycznym: w 2009 r. w Kamerunie, a w 2013 r. w Paragwaju.  Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w zakresie medycyny paliatywnej. Jest lekarzem wysoko cenionym za profesjonalizm oraz zaangażowanie w pomoc pacjentom.

Dr n. med. Maciej Krajewski jest ekspertem w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Jako pierwszy w Wielkopolsce wykonał przeszczep autogennych chondrocytów. Posiada wieloletnie doświadczenie, wykonuje m.in. pełen zakres zabiegów ortopedycznych. W szpitalach w Puszczykowie i Wrześni udało mu się zbudować kompetentny i wszechstronny zespół ortopedów. Obecnie pełni funkcje koordynatora oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu w szpitalu w Puszczykowie.

https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/powolanie-konsultantow-wojewodzkich